Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is.

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kun je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • Je moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van jezelf en je partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

Procedure

Maak een afspraak met de maatschappelijk assistent in het Sociaal Huis. Samen met jou zal zij de aanvraag online indienen. Aan de hand van een vragenlijst kan de nodige informatie verzameld worden voor het nemen van een beslissing.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

Telefonisch: 056 67 45 01

Via mail: Sociaal huis

Aan de balie:
openingsuren

Welke info is er nodig bij het indienen van de aanvraag?

 • Rijksregisternummer van de persoon die recht heeft op het zorgbudget
 • Rekeningnummer van de persoon waarop de uitkering gestort kan worden
 • Gegevens huisarts (naam en adres)
 • Heeft de persoon een eigendom?
 • Werd er in de laatste 10 jaar een eigendom verkocht/geschonken?
 • Ruime schatting van de spaargelden
 • Werden er gelden geschonken in de laatste 10 jaar?