Mantelzorgtoelage

Wanneer je hulpbehoevend bent en je vrijwillige hulp krijgt van iemand (familielid, vriend(in), buur, kennis, …) kan er een mantelzorgtoelage toegekend worden.

Deze toelage kan toegekend worden aan de zorgvrager of aan de persoon die vrijwillig hulp verleent (= de mantelzorger).

Reglement mantelzorgtoelage

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
Telefonisch: 056 67 45 01
Via mail: Sociaal huis
Aan de balie: openingsuren