Zorgzame buurten: ook in Wielsbeke

Published on Donderdag 28 april 2022
Zorgzame buurten
Zorgzame buurten

Op donderdag 12 mei vindt in OC Leieland te Ooigem het startmoment plaats van ‘Zorgzaam Wielsbeke’: een grootschalig project waarbij we samen een Zorgzaam Wielsbeke willen creëren waar het aangenaam wonen en leven is, waar er ruimte is voor ontmoeting en waar mensen zorg dragen voor elkaar.

Iedereen is van harte welkom om bij deze infomarkt aanwezig te zijn.

Onder de projectnaam Zorgzaam Wielsbeke tekende het lokaal bestuur Wielsbeke succesvol in op de projectoproep ‘Zorgzame Buurten’ van de Vlaamse regering. Het project zal lopen tot en met februari 2024. Het projectdossier kreeg vorm dankzij de inbreng van een enthousiaste werkgroep met vertegenwoordigers vanuit verschillende verenigingen en organisaties.

Vanuit Huis van het Kind Wielsbeke en het Lokaal Dienstencentrum Ter Leembeek worden in samenwerking met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het Sociaal Huis, vrijwilligers en zorgprofessionals de komende jaren verschillende acties uitgewerkt zoals:

  • Rondreizende babbelbanken
  • Mobiele straatrondes in verschillende buurten
  • Werven van buurtambassadeurs
  • Campagne “Wielsbeke helpt” om burenhulp meer zichtbaar te maken

Wie meer wil weten over het project of mee zijn schouders onder Zorgzaam Wielsbeke wil zetten, is van harte welkom bij de infomarkt op donderdag 12 mei doorlopend van 18u30 tot 20u00 in OC Leieland te Ooigem.

Voor meer informatie kan er steeds contact opgenomen worden via het e-mailadres zorgzaam@wielsbeke.be.