Vacatures

GEMEENTE ZOEKT UITBATER/UITBAATSTER VOOR CAFETARIA LEIELAND

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om de cafetaria Leieland vrij te geven op basis van een concessieovereenkomst die loopt tot 30/06/2021.
De concessie en voorwaarden van de concessie verlopen via Alken‐Maes.
Kandidaten voor de uitbating van de cafetaria en mensen die extra informatie wensen,
kunnen zich melden bij Steven Lefebvre op 056/67.32.50. 
De kandidaturen dienen schriftelijk te worden ingediend :
- aan het College van Burgemeester en Schepenen, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke
- uiterlijk tegen 30/09/2019
- vergezeld van cv en getuigschrift van goed gedrag en zeden
De selectie gebeurt op basis van de motivatie en de voorgenomen acties die de kandidaat(e)
wenst te ondernemen.

Hier vindt u de printversie.