Klokkenluidersmelding

Klokkenluidersmelding lokale en provinciale besturen

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die de klokkenluidersregeling verscherpt. De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk.

Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden.

Op de website van de Vlaamse overheid kan je meer informatie terugvinden over deze klokkenluidersregeling.

Meldingskanalen

Intern meldkanaal

Algemeen directeur
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke
T: 056 67 32 20
E: algemeen.directeur@wielsbeke.be

Extern meldkanaal

AUDIT Vlaanderen
Havenlaan 88 - bus 24
1000 Brussel
T: 02 553 45 55
E: melding.audit@vlaanderen.be