Adviesraden

De cultuurraad

De cultuurraad is de gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur advies verleent over allerhande dossiers die met cultuur te maken hebben. Zij organiseert daarnaast ook een aantal eigen activiteiten.

Een lijst met alle leden van de cultuurraad kun je hieronder terugvinden:
lijst leden cultuurraad en verslagen

Secretaris cultuurraad: Jens Desmet (cultuur@wielsbeke.be)
Schepen van cultuur: Daisy Haydon (daisy.haydon@wielsbeke.be)

De milieuraad

De milieuraad is een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. De milieuraad heeft tot doel:

  • overleg en samenwerking tot stand brengen op gebied van milieu en natuur in het algemeen tussen verschillende verenigingen – instellingen en diensten
  • het geven van advies aan de gemeente
  • een contactcentrum zijn tussen verschillende verenigingen en instellingen en de gemeente
  • het onderzoeken, bestuderen, behartigen van de specifieke problemen welke zich voor het milieu en de natuur in het algemeen stellen op gemeentelijk vlak

Een lijst met alle leden van de milieuraad kun je hieronder terugvinden:
lijst leden milieuraad

Verslagen milieuraad

Begeleidend ambtenaar: dienst omgeving (omgeving@wielsbeke.be)
Schepen van milieu: Filiep De Vos (filiep.devos@wielsbeke.be)

Gecororaad

Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

Een lijst met alle leden van de gecororaad kun je hieronder terugvinden:
lijst leden gecororaad (GR 15/09/2022) 

Voorzitter: Jeroen Tack
Secretaris: Magali Penninck
Schepen: Filiep De Vos (filiep.devos@wielsbeke.be)

Jeugdraad

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de jeugdraad kun je hieronder terugvinden:

jeugdraad en verslagen

Schepen van jeugd: Ine Callens (ine.callens@wielsbeke.be)
Secretaris: Eva De Sutter

Lokale overleg Kinderopvang

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de Lokale overleg Kinderopvang kun je hieronder terugvinden:  
lijst leden lokale overleg Kinderopvang

Schepen van jeugd: Rachida Abid (rachida.abid@wielsbeke.be)
Secretaris: Lien Moerman

Sportraad

De sportraad is de gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur advies verleent over allerhande dossiers die met sport te maken hebben. Zij organiseert daarnaast ook een aantal eigen activiteiten.

Klik hier voor een volledige lijst met alle gegevens over de Wielsbeekse sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad en de verslagen van de sportraad

Seniorenraad

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de seniorenraad kun je hieronder terugvinden:
lijst leden seniorenraad  notule GR 24/02/2022
verslagen seniorenraad

Schepen bevoegd voor het seniorenbeleid: Rachida Abid
Secretaris gemeentelijke seniorenraad: Jolien Gevaert