Adviesraden

De cultuurraad

De cultuurraad is de gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur advies verleent over allerhande dossiers die met cultuur te maken hebben. Zij organiseert daarnaast ook een aantal eigen activiteiten.

Een lijst met alle leden van de cultuurraad kun je hieronder terugvinden:

Secretaris cultuurraad: Dante Coussement (cultuur@wielsbeke.be)
Schepen van cultuur: Daisy Haydon (daisy.haydon@wielsbeke.be)

De milieuraad

De milieuraad is een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. De milieuraad heeft tot doel:

  • overleg en samenwerking tot stand brengen op gebied van milieu en natuur in het algemeen tussen verschillende verenigingen – instellingen en diensten
  • het geven van advies aan de gemeente
  • een contactcentrum zijn tussen verschillende verenigingen en instellingen en de gemeente
  • het onderzoeken, bestuderen, behartigen van de specifieke problemen welke zich voor het milieu en de natuur in het algemeen stellen op gemeentelijk vlak

Een lijst met alle leden van de milieuraad kun je hieronder terugvinden:

Begeleidend ambtenaar: dienst omgeving (omgeving@wielsbeke.be)
Schepen van milieu: Filiep De Vos (filiep.devos@wielsbeke.be)

Gecororaad

Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

Een lijst met alle leden van de gecororaad kun je hieronder terugvinden:

Voorzitter: Jeroen Tack
Secretaris: Magali Penninck
Schepen: Filiep De Vos (filiep.devos@wielsbeke.be)

Jeugdraad

Een lijst met alle leden van de jeugdraad kun je hieronder terugvinden:

Schepen van jeugd: Ine Callens (ine.callens@wielsbeke.be)

Secretaris: Eva De Sutter

Lokale overleg Kinderopvang

Samenstelling

Een lijst met alle leden van de Lokale overleg Kinderopvang kun je hieronder terugvinden:  

Schepen van jeugd en kinderopvang: Ine Callens (ine.callens@wielsbeke.be)

Schepen voor gezinsbeleid: Rachida Abid (rachida.abid@wielsbeke.be)


Secretaris: Lien Moerman (lien.moerman@wielsbeke.be

Sportraad

De sportraad is de gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur advies verleent over allerhande dossiers die met sport te maken hebben. Zij organiseert daarnaast ook een aantal eigen activiteiten.

Seniorenraad

Samenstelling

Een lijst met alle leden van de seniorenraad kun je hieronder terugvinden:

Schepen bevoegd voor het seniorenbeleid: Rachida Abid

Secretaris gemeentelijke seniorenraad: Jolien Gevaert