Adviesraden

Beheersorgaan bibliotheek

Het Beheersorgaan van de openbare bibliotheek heeft als opdracht om de inrichtende overheid (Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen) bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Wat doet dit beheersorgaan precies?

  • advies bij de opmaak van het bibliotheekbeleidsplan
  • jaarlijkse opstelling actieplan, samen met bibliothecaris
  • jaarlijkse opstelling werkingsverslag
  • advies ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid.

Een lijst met alle leden van het beheersorgaan kunt u hieronder terugvinden:
lijst leden van het beheerorgaan

Secretaris beheerraad: Nele Verfaille (bibliotheek@wielsbeke.be)
Schepen: Jan Stevens

De Cultuurraad

De cultuurraad is de gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur advies verleent over allerhande dossiers die met cultuur te maken hebben. Zij organiseert daarnaast ook een aantal eigen activiteiten...

Een lijst met alle leden van de cultuurraad kunt u hieronder terugvinden:
lijst leden cultuurraad

Secretaris cultuurraad: Sven Vanrietvelde (cultuur@wielsbeke.be)
Schepen van cultuur: Daisy Haydon (daisy.haydon@wielsbeke.be)

De Milieuraad

De milieuraad is een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. De milieuraad heeft tot doel:

  • overleg en samenwerking tot stand brengen op gebied van milieu en natuur in ’t algemeen tussen verschillende verenigingen – instellingen en diensten
  • het geven van advies aan de gemeente
  • een contactcentrum zijn tussen verschillende verenigingen en instellingen en de gemeente
  • het onderzoeken, bestuderen, behartigen van de specifieke problemen welke zich voor het milieu en de natuur in het algemeen stellen op gemeentelijk vlak

Een lijst met alle leden van de milieuraad kunt u hieronder terugvinden:

Lijst leden milieuraad

Secretaris milieuraad: Olivier Adams (milieu@wielsbeke.be)
Schepen van milieu: Magda Deprez (magda.deprez@wielsbeke.be)

Gecororaad

Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

Een lijst met alle leden van de gecororaad kunt u hieronder terugvinden:

Lijst leden gecororaad

Voorzitter: Tine Claeys
Secretaris: Magali Penninck

Jeugdraad

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de jeugdraad kunt u hieronder terugvinden vanaf februari 2011:

lijst leden jeugdraad

schepen van jeugd: Rachida Abid (rachida.abid@wielsbeke.be)
voorzitter: Gregory Espeel

secretaris: Lien Moerman

Lokale overleg Kinderopvang

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de Lokale overleg Kinderopvang kunt u hieronder terugvinden:  

Lijst leden lokale overleg Kinderopvang

voorzitter: Ellen Moerman
secretaris: Lien Moerman

Sportraad

De sportraad is de gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur advies verleent over allerhande dossiers die met sport te maken hebben. Zij organiseert daarnaast ook een aantal eigen activiteiten...

Een volledige lijst met alle gegevens over de Wielsbeekse sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad en de verslagen van de sportraad vindt u hier.

 

Seniorenraad

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de seniorenraad kunt u hieronder terugvinden:

Lijst leden seniorenraad

Verslagen seniorenraad

Schepen bevoegd voor het seniorenbeleid: Magda Deprez
Secretaris gemeentelijke seniorenraad: Leen Raepsaet