Adviesraden

De Cultuurraad

De cultuurraad is de gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur advies verleent over allerhande dossiers die met cultuur te maken hebben. Zij organiseert daarnaast ook een aantal eigen activiteiten...

Een lijst met alle leden van de cultuurraad kunt u hieronder terugvinden:
lijst leden cultuurraad en verslagen

Secretaris cultuurraad: Sven Vanrietvelde (cultuur@wielsbeke.be)
Schepen van cultuur: Daisy Haydon (daisy.haydon@wielsbeke.be)

De Milieuraad

De milieuraad is een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. De milieuraad heeft tot doel:

  • overleg en samenwerking tot stand brengen op gebied van milieu en natuur in ’t algemeen tussen verschillende verenigingen – instellingen en diensten
  • het geven van advies aan de gemeente
  • een contactcentrum zijn tussen verschillende verenigingen en instellingen en de gemeente
  • het onderzoeken, bestuderen, behartigen van de specifieke problemen welke zich voor het milieu en de natuur in het algemeen stellen op gemeentelijk vlak

Een lijst met alle leden van de milieuraad kunt u hieronder terugvinden:

Lijst leden milieuraad

Begeleidend ambtenaar: Olivier Adams (omgeving@wielsbeke.be)
Schepen van milieu: Magda Deprez (magda.deprez@wielsbeke.be)

Gecororaad

Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

Een lijst met alle leden van de gecororaad kunt u hieronder terugvinden:

Lijst leden gecororaad

Voorzitter: Tine Claeys
Secretaris: Magali Penninck

Jeugdraad

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de jeugdraad kunt u hieronder terugvinden:

lijst leden jeugdraad

Jeugdraad: verslagen

schepen van jeugd: Rachida Abid (rachida.abid@wielsbeke.be)
voorzitter: Bert Durieux

secretaris: Lien Moerman

Lokale overleg Kinderopvang

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de Lokale overleg Kinderopvang kunt u hieronder terugvinden:  

Lijst leden lokale overleg Kinderopvang

schepen van jeugd: Rachida Abid (rachida.abid@wielsbeke.be)
voorzitter: 
secretaris: Lien Moerman

Sportraad

De sportraad is de gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur advies verleent over allerhande dossiers die met sport te maken hebben. Zij organiseert daarnaast ook een aantal eigen activiteiten...

Een volledige lijst met alle gegevens over de Wielsbeekse sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad en de verslagen van de sportraad vindt u hier.

 

Seniorenraad

Samenstelling
Een lijst met alle leden van de seniorenraad kunt u hieronder terugvinden:

Lijst leden seniorenraad

Verslagen seniorenraad

Schepen bevoegd voor het seniorenbeleid: Magda Deprez
Secretaris gemeentelijke seniorenraad: Jolien Gevaert