Vragen technische dienst: wegen, openbaar domein, riolering, straatverlichting…

Maak een afspraak

 

Meldingen m.b.t. openbaar domein

Een probleem, een bepaalde situatie, overlast, schade aan de openbare weg, vandalisme, … kunt u melden via het meldingsformulier van de gemeente Wielsbeke. U kunt via deze weg ook bijvoorbeeld een suggestie doen. De melding moet gaan over iets waarvoor de gemeentediensten verantwoordelijk zijn. Een voorbeeld is het melden van een verzakking in het voetpad.

Melding m.b.t. defecte lichten

Fluvius beheert ruim een miljoen openbare verlichtingspunten over heel Vlaanderen. Een kapotte straatlamp kan je gratis melden. De ploegen van Fluvius zorgen bij een eerstvolgende passage in de buurt voor de herstelling.

Een defect licht in jouw straat kunt u gemakkelijk melden op de website www.straatlampen.be via het invulformulier.

Op deze manier kan de klacht vlot geregistreerd worden en de herstelling uitgevoerd worden. Bovendien verwittigen we de melder via een e-mail wanneer het defect hersteld is. Dit kanaal bevelen we sterk aan gezien dit de meest directe en volledige manier van werken is.

Vragen m.b.t. wegwerkzaamheden en riolering

Onder de term wegwerkzaamheden verstaan we alle werken die op het openbaar domein worden uitgevoerd of die van openbaar nut zijn. Het gaat onder meer om de nieuwbouw of verbouwing van wegen en kunstwerken en over het structurele en dagelijkse onderhoud ervan.

We gaan dus niet in op andere bouwwerken, bijvoorbeeld op private grond langs de openbare weg, maar die wel hinder op de openbare weg kunnen veroorzaken.

Voor vragen over riolering kunt u terecht bij uw rioolbeheerder. Dat kan uw gemeente zijn, maar ook een andere beheerder, die door uw gemeente aangesteld werd. Via onderstaande website kan je gemakkelijk opzoeken wie je rioolbeheerder is: https://www.vmm.be/contact/rioolbeheer.

Nieuwsbrief wegenwerken

Wil je op de hoogte blijven van de wegwerkzaamheden in de gemeente Wielsbeke? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via het webformulier. Deze verschijnt maximaal 1x/maand.
Inschrijving nieuwsbrief wegenwerken

 

Mogelijkheden om een afspraak te maken
  online: leg zelf je afspraak vast
  via mail: technische dienst
  telefonisch: 056 67 32 10