Vragen technische dienst: wegen, openbaar domein, riolering, straatverlichting, …

Maak een afspraak

Meldingen m.b.t. openbaar domein

Een probleem, een bepaalde situatie, overlast, schade aan de openbare weg, vandalisme, … kun je melden via het meldingsformulier van de gemeente Wielsbeke. Je kunt via deze weg ook een suggestie doen. De melding moet gaan over iets waarvoor de gemeentediensten verantwoordelijk zijn. Een voorbeeld is het melden van een verzakking in het voetpad.

Melding m.b.t. defecte lichten

Fluvius beheert ruim een miljoen openbare verlichtingspunten over heel Vlaanderen. Een kapotte straatlamp kan je gratis melden. De ploegen van Fluvius zorgen bij een eerstvolgende passage in de buurt voor de herstelling.

Een defect licht in jouw straat kun je gemakkelijk melden op de website www.straatlampen.be via het invulformulier.

Op deze manier kan de klacht vlot geregistreerd worden en de herstelling uitgevoerd worden. Bovendien verwittigen we de melder via e-mail wanneer het defect hersteld is. Dit kanaal bevelen we sterk aan gezien dit de meest directe en volledige manier van werken is.

Vragen m.b.t. wegwerkzaamheden en riolering

Onder de term wegwerkzaamheden verstaan we alle werken die op het openbaar domein worden uitgevoerd of die van openbaar nut zijn. Het gaat onder meer om de nieuwbouw of verbouwing van wegen en kunstwerken en over het structurele en dagelijkse onderhoud ervan.

We gaan dus niet in op andere bouwwerken, bijvoorbeeld op private grond langs de openbare weg, maar die wel hinder op de openbare weg kunnen veroorzaken.

Voor vragen over riolering kun je terecht bij uw je rioolbeheerder. Dat kan je gemeente zijn, maar ook een andere beheerder, die door jouw gemeente aangesteld werd. Via onderstaande website kan je gemakkelijk opzoeken wie je rioolbeheerder is: https://www.vmm.be/contact/rioolbeheer.

Mogelijkheden om een afspraak te maken

  online: leg zelf je afspraak vast

  via mail: technische dienst

  telefonisch: 056 67 32 10