Het lokaal bestuur Wielsbeke heeft het expertenteam Studiobont i.s.m. Els Vervloesem aangesteld om een patrimoniumstudie op te maken. Samen met alle belanghebbenden zal het team een samenhangende, duurzame en langetermijnstrategie uitwerken voor het gemeentelijk patrimonium. 

De aanzet van de studie situeert zich bij de herlokalisatie van het huidige woonzorgcentrum Ter Lembeek naar het domein Hernieuwenburg. Deze beweging heeft als gevolg dat de site van het huidige woonzorgcentrum zal leeg komen te staan, met uitzondering van het Sociaal Huis en de serviceflats.

Door op een doordachte manier te investeren in plekken, voorzieningen en de gemeenschap wil het lokaal bestuur op een pro-actieve manier bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Wielsbeke. 

Voor deze opdracht bundelen Studiobont en sociaal-ruimtelijk ontwerper Els Vervloesem hun expertises in architectuur, stedenbouw, strategische visievorming, ontwerpend onderzoek en co-creatieprocessen. Het expertenteam zal op basis van een sociaal-ruimtelijke analyse en uitwisseling met alle lokale betrokken partijen in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn voor de toekomstige (her)ontwikkeling van het gemeentelijk patrimonium, vanuit een langetermijnperspectief. Hiervoor brengen zij zowel de ruimtelijke, sociale als financiële uitdagingen en kansen in beeld.

Met deze studie wil het lokaal bestuur van Wielsbeke komen tot een sterke, onderbouwde en gedragen toekomstvisie en bijhorende strategie die richtinggevend zal zijn voor de komende decennia. Naast de toekomstige ontwikkeling van het gebouwde patrimonium, is het de ambitie om zo ook in te zetten op de kernversterking en -vernieuwing van Wielsbeke. 

De studie zal naar verwachting tegen eind 2024 afgerond zijn.

WinVorm: SW2402 Patrimoniumstudie