Agenda's en verslagen gemeenteraad, RMW, ...

Lokale besturen zijn sinds midden 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen, ...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

Gemeenteraad 28 april 2022: inzage lijst met beknopte omschrijving tot en met 23 mei 2022

RMW 28 april 2022: inzage lijst met beknopte omschrijving tot en met 23 mei 2022

 

 

De gemeenteraad begint om 19u30.