Agenda's en verslagen gemeenteraad, RMW, ...

Lokale besturen zijn sinds midden 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen, ...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

 

Zitting van 03 oktober 2022

De gemeenteraad begint om 19u30.