Agenda's en verslagen gemeenteraad, RMW, besluiten burgemeester, ...

Lokale besturen zijn sinds midden 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen, ...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

‘Lokaal Beslist’ is een publieke besluitendatabank van Vlaanderen waar je als burger, ondernemer, vereniging, … agendapunten en besluiten van gemeenten kan raadplegen over thema’s die aansluiten bij jouw noden of interesses. Je kan ook nog filteren op periode en/of zoeken op trefwoorden.

gemeenteraadszitting: 20 juni 2024 - 19u30

Dagorde gemeenteraad

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn