AGB Wielsbeke

Definitie

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een dienst met rechtspersoonlijkheid opgericht door de gemeente en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Alle taken van gemeentelijk belang komen in aanmerking voor verzelfstandiging in een autonoom gemeentebedrijf.

Kenmerken

Enkele belangrijke kenmerken van een autonoom gemeentebedrijf zijn:

  • Een autonoom gemeentebedrijf heeft een eigen rechtspersoonlijkheid waardoor het over een grote onafhankelijkheid beschikt, eigen bestuursorganen heeft en een eigen vermogen en zelfstandig overeenkomsten kan sluiten en in rechte kan optreden.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is éénhoofdig, wat betekent dat er slechts één 'aandeelhouder' of oprichter is, namelijk de gemeente zelf. Vandaar ook dat een algemene vergadering niet bestaat binnen een autonoom gemeentebedrijf. De rol van "algemene vergadering" wordt uitgeoefend door de gemeenteraad.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is een publiekrechtelijke rechtspersoon. Dat betekent dat het personeel overheidspersoneel is, dat de wet op overheidsopdrachten van toepassing is en dat het autonoom gemeentebedrijf bijvoorbeeld kan onteigenen. Het autonoom gemeentebedrijf moet zich ook houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en handelen binnen het algemeen belang. Zo zal het autonoom gemeentebedrijf haar beslissingen formeel moeten motiveren en zijn de principes van openbaarheid van bestuur van toepassing.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Enkel de uitvoering van het beleid kan overgedragen worden aan een autonoom gemeentebedrijf, niet het beleid zelf. Een autonoom gemeentebedrijf kan wel betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.
  • De taken van een autonoom gemeentebedrijf zijn beperkt tot het gemeentelijk belang, dus geen bovengemeentelijk belang. 

Meer info? Lokaal bestuur Vlaanderen

Besluitenlijsten Raad van bestuur AGB

 

 
RVB 08 juli 2021 (gepubliceerd 13/07/2021)
RVB 28 januari 2021 (gepubliceerd 01/02/2021)

 

  RVB 19 december 2019 (publicatiedatum 21 januari 2020)  
RVB  17 december 2020 (gepubliceerd 21/12/2020)

RVB 28 november 2019 (publicatiedatum 9 december 2019)

 
RVB 26 november 2020 (gepubliceerd 1/12/2020)

RVB 26 september 2019 (publicatiedatum 7 oktober 2019)

 
RVB 29 oktober 2020 (gepubliceerd 03/11/2020)

RVB 4 juli 2019 (publicatiedatum 30 juli 2019)

 
RVB 15 juli 2020 (gepubliceerd 23/07/2020) RVB 28 maart 2019 (publicatiedatum 09/04/2019)  
RVB 30 april 2020 (publicatiedatum 5 mei 2020) RVB 21 februari 2019 (publicatiedatum 29/03/2019)  
RVB 19 maart 2020 (publicatiedatum 26 maart 2020) RVB 24 januari 2019 (publicatiedatum 08/03/2019)  

 

Reglementen

AGB-reglement invorderingen (publicatiedatum 08/03/2019) Notule (publicatiedatum 08/03/2019)

 

Statuten - huishoudelijk reglement

Instemming en vaststelling oprichting autonoom gemeentebedrijf

Huishoudelijk reglement AGB (publicatie 10/10/2019) Uittreksel uit de notulen (publicatie 10/10/2019)

 

AGB Wielsbeke: financiën

     
AGB budgetwijziging 2019/1 (gepubliceerd 4/12/2019) notule AGB (gepubliceerd 9/12/2019) notule GR  (gepubliceerd 9/12/2019)
AGB budget 2019 notule (gepubliceerd 5/12/2018)  
AGB budget 2018 notule  (gepubliceerd 5/12/2018)  
AGB Strategisch MJP 2014-2019 notule(gepubliceerd 5/12/2018)