AGB Wielsbeke

Definitie

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een dienst met rechtspersoonlijkheid opgericht door de gemeente en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Alle taken van gemeentelijk belang komen in aanmerking voor verzelfstandiging in een autonoom gemeentebedrijf.

Kenmerken

Enkele belangrijke kenmerken van een autonoom gemeentebedrijf zijn:

  • Een autonoom gemeentebedrijf heeft een eigen rechtspersoonlijkheid waardoor het over een grote onafhankelijkheid beschikt, eigen bestuursorganen heeft en een eigen vermogen en zelfstandig overeenkomsten kan sluiten en in rechte kan optreden.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is éénhoofdig, wat betekent dat er slechts één 'aandeelhouder' of oprichter is, namelijk de gemeente zelf. Vandaar ook dat een algemene vergadering niet bestaat binnen een autonoom gemeentebedrijf. De rol van "algemene vergadering" wordt uitgeoefend door de gemeenteraad.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is een publiekrechtelijke rechtspersoon. Dat betekent dat het personeel overheidspersoneel is, dat de wet op overheidsopdrachten van toepassing is en dat het autonoom gemeentebedrijf bijvoorbeeld kan onteigenen. Het autonoom gemeentebedrijf moet zich ook houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en handelen binnen het algemeen belang. Zo zal het autonoom gemeentebedrijf haar beslissingen formeel moeten motiveren en zijn de principes van openbaarheid van bestuur van toepassing.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Enkel de uitvoering van het beleid kan overgedragen worden aan een autonoom gemeentebedrijf, niet het beleid zelf. Een autonoom gemeentebedrijf kan wel betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.
  • De taken van een autonoom gemeentebedrijf zijn beperkt tot het gemeentelijk belang, dus geen bovengemeentelijk belang. 

Meer info? Lokaal bestuur Vlaanderen

Besluitenlijsten Raad van bestuur AGB

RVB 26 september 2019 (publicatiedatum 7 oktober 2019)  

RVB 4 juli 2019 (publicatiedatum 30 juli 2019)

 
RVB 28 maart 2019 (publicatiedatum 09/04/2019)  
RVB 21 februari 2019 (publicatiedatum 29/03/2019)  
RVB 24 januari 2019 (publicatiedatum 08/03/2019)  

 

Reglementen

AGB-reglement invorderingen (publicatiedatum 08/03/2019) Notule (publicatiedatum 08/03/2019)

 

AGB Wielsbeke 29 november 2018 (gepubliceerd 5/12/2018)

AGB budget 2018 notule 
AGB budget 2019 notule
AGB Strategisch MJP 2014-2019 notule

 

AGB Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement AGB (publicatiedatum 10/10/2019) Uittreksel uit de notulen (publicatiedatum 10/10/2019)