AGB Wielsbeke

Logo AGB Wielsbeke

Definitie

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een dienst met rechtspersoonlijkheid opgericht door de gemeente en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Alle taken van gemeentelijk belang komen in aanmerking voor verzelfstandiging in een autonoom gemeentebedrijf.

Kenmerken

Enkele belangrijke kenmerken van een autonoom gemeentebedrijf zijn:

  • Een autonoom gemeentebedrijf heeft een eigen rechtspersoonlijkheid waardoor het over een grote onafhankelijkheid beschikt, eigen bestuursorganen heeft en een eigen vermogen en zelfstandig overeenkomsten kan sluiten en in rechte kan optreden.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is éénhoofdig, wat betekent dat er slechts één 'aandeelhouder' of oprichter is, namelijk de gemeente zelf. Vandaar ook dat een algemene vergadering niet bestaat binnen een autonoom gemeentebedrijf. De rol van "algemene vergadering" wordt uitgeoefend door de gemeenteraad.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is een publiekrechtelijke rechtspersoon. Dat betekent dat het personeel overheidspersoneel is, dat de wet op overheidsopdrachten van toepassing is en dat het autonoom gemeentebedrijf bijvoorbeeld kan onteigenen. Het autonoom gemeentebedrijf moet zich ook houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en handelen binnen het algemeen belang. Zo zal het autonoom gemeentebedrijf haar beslissingen formeel moeten motiveren en zijn de principes van openbaarheid van bestuur van toepassing.
  • Een autonoom gemeentebedrijf is belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Enkel de uitvoering van het beleid kan overgedragen worden aan een autonoom gemeentebedrijf, niet het beleid zelf. Een autonoom gemeentebedrijf kan wel betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.
  • De taken van een autonoom gemeentebedrijf zijn beperkt tot het gemeentelijk belang, dus geen bovengemeentelijk belang. 

Meer info? Lokaal bestuur Vlaanderen

De activiteiten van het AGB vind je terug op https://www.wielsbeke.be/vrije-tijd. In opdracht van de gemeente Wielsbeke organiseert het AGB alle activiteiten in de domeinen sport, cultuur, toerisme en bibliotheek. 

Privacyverklaring AGB Wielsbeke

Besluitenlijsten Raad van bestuur AGB

 

2024 2023  
  RVB 13 december 2023 (gepubliceerd 19/12/2023)  
  RVB 16 november 2023 (gepubliceerd 21/11/2023)  
  RVB 19 oktober 2023 (gepubliceerd 24/10/2023)  
  RVB 14 september 2023 (gepubliceerd 19/09/2023)  
RVB 20 juni 2024 (gepubliceerd 25/06/2024) RVB 22 juni 2023 (gepubliceerd 03/07/2023)  
RVB 23 mei 2024 (gepubliceerd 28/05/2024) RVB 25 mei 2023 (gepubliceerd 30/05/2023)  
RVB 28 maart 2024 (gepubliceerd 04/04/2024) RVB 23 maart 2023 (gepubliceerd 28/03/2023)  
RVB 25 januari 2024 (gepubliceerd 30/01/2024) RVB 23 februari 2023 (gepubliceerd 01/03/2023)  
     

 

2022 2021
RVB 15 december 2022 (gepubliceerd 19/12/2022)  
RVB 17 november 2022 (gepubliceerd 21/11/2022)  
RVB 15 september 2022 (gepubliceerd 19/09/2022)  
RVB 30 juni 2022 (gepubliceerd 07/07/2022)  
RVB 02 juni 2022 (gepubliceerd 15/06/2022) RVB 16 december 2021 (gepubliceerd 22/12/2021)
RVB 28 april 2022 (gepubliceerd op 03/05/2022) RVB 30 september 2021 (gepubliceerd 07/10/2021)
RVB 31 maart 2022 (gepubliceerd op 04/04/2022) RVB 08 juli 2021 (gepubliceerd 13/07/2021)
RVB 27 januari 2022 (gepubliceerd 01/02/2022) RVB 28 januari 2021 (gepubliceerd 01/02/2021)

 

2020 2019
  RVB 19 december 2019 (publicatiedatum 21 januari 2020)
RVB 17 december 2020 (gepubliceerd 21/12/2020) RVB 28 november 2019 (publicatiedatum 9 december 2019)
RVB 26 november 2020 (gepubliceerd 1/12/2020) RVB 26 september 2019 (publicatiedatum 7 oktober 2019)
RVB 29 oktober 2020 (gepubliceerd 03/11/2020) RVB 4 juli 2019 (publicatiedatum 30 juli 2019)
RVB 15 juli 2020 (gepubliceerd 23/07/2020) RVB 28 maart 2019 (publicatiedatum 09/04/2019)
RVB 30 april 2020 (publicatiedatum 5 mei 2020) RVB 21 februari 2019 (publicatiedatum 29/03/2019)
RVB 19 maart 2020 (publicatiedatum 26 maart 2020) RVB 24 januari 2019 (publicatiedatum 08/03/2019)

 

Reglementen

   
Dranktarieven en notule  
Reglement huur infrastructuur vanaf 1 februari 2023   
AGB-reglement invorderingen (publicatiedatum 08/03/2019) Notule (publicatiedatum 08/03/2019)
Reglement op de reservering van infrastructuur Wielsbeke - gebruikersgids (publicatiedatum 19/12/2022) Notule (publicatiedatum 19/12/2022)

 

Statuten - huishoudelijk reglement

Aangepaste versie statuten autonoom gemeentebedrijf (gepubliceerd 07/10/2021)

Instemming en vaststelling oprichting autonoom gemeentebedrijf

Huishoudelijk reglement AGB (publicatie 19/09/2022) Uittreksel uit de notulen (publicatie 21/09/2022)

 

AGB Wielsbeke: financiën

Jaarrekening AGB 2021 (gepubliceerd 14/07/2022)

Vaststelling jaarrekening AGB 2021 (gepubliceerd 14/07/2022)

 
AGB budgetwijziging 2019/1 (gepubliceerd 4/12/2019) notule AGB (gepubliceerd 9/12/2019) notule GR  (gepubliceerd 9/12/2019)
AGB budget 2019 notule (gepubliceerd 5/12/2018)  
AGB budget 2018 notule  (gepubliceerd 5/12/2018)  
AGB Strategisch MJP 2014-2019 notule(gepubliceerd 5/12/2018)