Omgevingsanalyse

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente en haar OCMW.

De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die respectievelijk gaan over:

  • de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers)
  • de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur)
  • de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers voor de afzonderlijke gemeenten, geeft de gemeentemonitor ook gemiddelden weer van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten binnen een cluster van gemeenten. Dat geeft een lokaal bestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

Omgevingsanalyse Wielsbeke (laatste update: 27/10/2022)

AGB, OCMW- en Gemeenteraad 23 mei 2024

Jaarrekening gemeente en OCMW 2023 (gepubliceerd 29/05/2024) Vaststelling jaarrekening 2023 luik gemeente  (gepubliceerd 29/05/2024)    
  Vaststelling jaarrekening 2023 luik OCMW (gepubliceerd 29/05/2024) Goedkeuring jaarrekening 2023 luik OCMW (gepubliceerd 29/05/2024)  
Jaarrekening AGB 2023(gepubliceerd 29/05/2024) Vaststelling jaarrekening AGB 2023(gepubliceerd 29/05/2024) Goedkeuring jaarrekening AGB 2023 (gepubliceerd 29/05/2024)  

AGB, OCMW- en Gemeenteraad 13 december 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB (gepubliceerd 20/12/2023) Vaststelling notule AGB (gepubliceerd 20/12/023) Goedkeuring - notule GR (gepubliceerd 20/12/2023)  
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke (gepubliceerd 20/12/2023)

Vaststelling luik OCMW - notule RMW  (gepubliceerd 20/12/2023)

Vaststelling luik gemeente - notule GR  (gepubliceerd 20/12/2023)

Goedkeuring luik OCMW - notule GR (gepubliceerd 20/12/2023)

 

 

AGB, OCMW- en Gemeenteraad 22 juni 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB (gepubliceerd 28/06/2023) Vaststelling notule AGB (gepubliceerd 03/07/2023) Goedkeuring - notule GR  (gepubliceerd 03/07/2023) Opvolgingsrapportering RVB AGB 14/09/2023(gepubliceerd 22/09/2023)
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke (gepubliceerd 28/06/2023)

Vaststelling luik OCMW - notule RMW  (gepubliceerd 03/07/2023)

Vaststelling luik gemeente - notule GR  (gepubliceerd 03/07/2023)

Goedkeuring luik OCMW - notule GR  (gepubliceerd 03/07/2023)

 

 

AGB, OCMW- en Gemeenteraad 25 mei 2023

Jaarrekening gemeente en OCMW 2022 (gepubliceerd 01/06/2023) Vaststelling jaarrekening 2022 luik gemeente (gepubliceerd 01/06/2023)    
  Vaststelling jaarrekening 2022 luik OCMW (gepubliceerd 01/06/2023) Goedkeuring jaarrekening 2022 luik OCMW (gepubliceerd 01/06/2023)  
Jaarrekening AGB 2022(gepubliceerd 01/06/2023) Vaststelling jaarrekening  AGB 2022  (gepubliceerd 01/06/2023) Goedkeuring jaarrekening AGB 2022 (gepubliceerd 01/06/2023) Kennisname goedkeuring gouverneur (gepubliceerd 22/09/2023)

 

AGB, OCMW- en Gemeenteraad 15 december 2022 (gepubliceerd 20/12/2022)

Aanpassing meerjarenplan AGB 

(gepubliceerd 20/12/2022)
Vaststelling - notule AGB

(gepubliceerd 20/12/2022)
Goedkeuring - notule gemeenteraad

(gepubliceerd 20/12/2022)
 
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke

(gepubliceerd 20/12/2022)
Vaststelling luik OCMW - notule RMW  (gepubliceerd 20/12/2022)

Vaststelling luik GR - notule GR 

(gepubliceerd 20/12/2022)

Goedkeuring luik OCMW - notule GR

(gepubliceerd 20/12/2022)

 
       

 

AGB, OCMW- en Gemeenteraad 11 juli 2022

Jaarrekening Gemeente en OCMW 2021 (gepubliceerd 15/07/2022)

Vaststelling jaarrekening 2021 luik gemeente(gepubliceerd 15/07/2022)

  notule kennisname gouverneur 

(gepubliceerd 20/12/2022)
 
  Vaststelling jaarrekening 2021 luik OCMW (gepubliceerd 15/07/2022) Goedkeuring jaarrekening 2021 luik OCMW (gepubliceerd 15/07/2022) notule kennisname gouverneur  

(gepubliceerd 20/12/2022)
 
Jaarrekening AGB 2021 (gepubliceerd 14/07/2022) Vaststelling jaarrekening AGB 2021 (gepubliceerd 14/07/2022) Goedkeuring jaarrekening AGB 2021 (gepubliceerd 15/07/2022) notule kennisname gouverneur (gepubliceerd 20/12/2022) Kwijting bestuurders

(gepubliceerd 20/12/2022)