Financiële dienst

Medewerkers

  • Vincent Vanderbeken (waarnemend financieel directeur)
  • Nele Anckaert

Taken

De financieel directeur staat aan het hoofd van de Financiële Dienst. Hij int de ontvangsten van de gemeente/OCMW en verricht de uitgaven.
Hij is verantwoordelijk voor: 

  • de gemeentelijke en OCMW boekhouding

  • de belastingen
  • het opmaken van de gemeentelijke en OCMW begroting
  • de gemeentelijke en OCMW rekening.

De financieel directeur wordt bijgestaan door zijn medewerkers.

 

Gemeentefinanciën

Gemeentebelastingen