Toekennen Straatnaam: Aloys Desmetstraat

BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

Het College van burgemeester en Schepenen,

 

Overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, met inbegrip van alle latere wijzigingen.

Brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentebestuur de naamgeving voor een nieuwe wegenis tussen de Vlasmeers en de Schaapsdreef principieel als volgt heeft samengesteld op 20 juni 2024:

‘Aloys Desmetstraat’

 

De aanvraag ligt van 03/07/2024 tot en met 02/08/2024 ter inzage bij de Dienst Omgeving (omgeving@wielsbeke.be of tel: 056 67 32 15). Maak eenvoudig een afspraak via onderstaande QR-code:

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerking of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgmeester en schepenen. Dit kan schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven of bij ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen (Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).