Gemeentebelastingen

Gemeentebelastingen

Een gemeentebelasting is een heffing die wordt opgelegd door de gemeente aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende en eigen gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.

U kunt u ook bezwaar indienen tegen de heffing van een bepaalde belasting.  Klik hier voor een type brief van een dergelijk bezwaarschrift. 

Aanvullende gemeentebelastingen

 

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2019) (update: 28/12/2018)

gemeenteraadsbesluit

 

Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2019) (update: 28/12/2018)

gemeenteraadsbesluit

 

Contant te betalen gemeentebelastingen  

 

 

Afgifte allerhande administratieve stukken (dienstjaar 2019) (update: 28/12/2018)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Belastingreglement inname openbaar domein    
Inname openbaar domein (update: 28/12/2018) gemeenteraadsbesluit reglement

Kohierbelastingen

 

 

Vaststelling gemeentelijke kohierbelasting en intrekking gemeenteraadsbesluit 19/12/2018
(update: 31/01/2019)
   

Algemene gemeentebelasting (aanslagjaar 2019) (update: 31/01/2019)

gemeenteraadsbesluit

 

Leegstaande of onafgewerkte gebouwen/woningen (2015-2019) (update: 30/12/2015)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Ongeschikte of onbewoonbare gebouwen/woningen (2014-2019) (update: 01/04/2017)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Verwaarloosde of bouwvallige gebouwen/woningen (2014-2019) (update: 16/12/2013)  

gemeenteraadsbesluit

reglement

Niet afkoppelen van regenwater naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden riolering in het kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten (2015-2019) (update: 01/07/2015)

gemeenteraadsbesluiten

reglement