Gemeentebelastingen

Gemeentebelastingen

Een gemeentebelasting is een heffing die wordt opgelegd door de gemeente aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende en eigen gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.

Je kunt bezwaar indienen tegen de heffing van een bepaalde belasting.  Klik hier voor een type brief van een dergelijk bezwaarschrift. 

 

Alle reglementen woonkwaliteit

 

Gemeenteraadsbeslissingen 17 december 2020

Aanvullende gemeentebelastingen

 

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2021-2025) (update 21/12/2020)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2021-2025)  (update 21/12/2020)

gemeenteraadsbesluit

reglement

 

 

 

Kohierbelastingen

 

 

Vaststelling gemeentelijke kohierbelasting (aanslagjaar 2021-2025)  (update 21/12/2020) gemeenteraadsbesluit reglement

 

 

Gemeenteraadsbeslissingen 19 december 2019

Aanvullende gemeentebelastingen

 

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2020) (update: 23/12/2019)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2020) (update: 23/12/2019)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Contant te betalen gemeentebelastingen  

 

 

Afgifte allerhande administratieve stukken (dienstjaar 2020) (update: 23/12/2019)

gemeenteraadsbesluit

reglement

 

Belastingreglement inname openbaar domein    
Inname openbaar domein - werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein (update: 23/12/2019) gemeenteraadsbesluit reglement
Belastingen op masten en pylonen (update: 23/12/2019) gemeenteraadsbesluit reglement

Kohierbelastingen

 

 

Vaststelling gemeentelijke kohierbelasting (aanslagjaar 2020) (update: 23/12/2019) gemeenteraadsbesluit reglement

Leegstaande of onafgewerkte gebouwen/woningen 

woonkwaliteit

Ongeschikte of onbewoonbare gebouwen/woningen

woonkwaliteit

 

Verwaarloosde of bouwvallige gebouwen/woningen 

woonkwaliteit

 

Niet afkoppelen van regenwater naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden riolering in het kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten 

gemeenteraadsbesluiten

reglement

 

Reglement niet-fiscale invorderingen gemeente  GR 21/12/2016 gemeenteraadsbesluit reglement
Reglement niet-fiscale invorderingen OCMW OCMW 18/01/2017 besluit OCMW-raad  
Retributiereglement werken uitgevoerd door gemeentepersoneel: rechtzetting GR 21/12/2016 gemeenteraadsbesluit  

 

 

Aanvullende gemeentebelastingen

 

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2019) (update: 28/12/2018)

gemeenteraadsbesluit

 

Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2019) (update: 28/12/2018)

gemeenteraadsbesluit

 

Contant te betalen gemeentebelastingen  

 

 

Afgifte allerhande administratieve stukken (dienstjaar 2019) (update: 28/12/2018)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Belastingreglement inname openbaar domein    
Inname openbaar domein (update: 28/12/2018) gemeenteraadsbesluit reglement

Kohierbelastingen

 

 

Vaststelling gemeentelijke kohierbelasting en intrekking gemeenteraadsbesluit 19/12/2018
(update: 31/01/2019)
   

Algemene gemeentebelasting (aanslagjaar 2019) (update: 31/01/2019)

gemeenteraadsbesluit

 

Leegstaande of onafgewerkte gebouwen/woningen (2015-2019) (update: 30/12/2015)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Ongeschikte of onbewoonbare gebouwen/woningen (2014-2019) (update: 01/04/2017)

gemeenteraadsbesluit

reglement

Verwaarloosde of bouwvallige gebouwen/woningen (2014-2019) (update: 16/12/2013)  

gemeenteraadsbesluit

reglement

Niet afkoppelen van regenwater naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden riolering in het kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten (2015-2019) (update: 01/07/2015)

gemeenteraadsbesluiten

reglement