Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein