Uittreksel uit het strafregister

1. Particulieren

Online via e-Loket      

Iedere persoon die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Vroeger was dit het “Bewijs van Goed Gedrag en Zeden”.
Er zijn drie soorten uittreksels:

  • Model 1 (in toepassing van art. 595 Sv): voor uitoefening van een activiteit waarvoor geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.
  • Model 1 (in toepassing van art. 596.1 Sv): voor uitoefening van een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.(vb. vergunning voor wegtransport, jachtvergunning, ...).

Model 2 (in toepassing van art. 596.2 Sv): voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Mogelijkheden voor aanvraag: (altijd persoonlijk)
 online: direct via e-Loket
 
 via mail: dienst burgerzaken

Je vermeldt bij elke aanvraag de reden waarvoor het uittreksel moet dienen. Voor een sollicitatie vermeld je altijd de naam van de werkgever én inhoud van de job.
Voor de aanvragen model 2 is een verplicht bijkomend onderzoek door de politie vereist en dit duurt ongeveer 1 week.

Kosten
gratis

Wat moet je meenemen?
identiteitskaart
 
2. Rechtspersonen
Vennootschappen, vzw's, bepaalde instanties en specifieke particulieren moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie in Brussel.
Via deze link vind je alle nodige info over deze aanvragen.
 
 
3. Uittreksel nodig in een andere taal
Wij bezorgen het uittreksel altijd in het Nederlands. Wens je het document in een andere taal, dan laat je dit uittreksel vertalen door een beëdigd vertaler.