Begraafplaatsen - concessie verlengen

Maak een afspraak

Omschrijving
De verlenging van een concessie vraag je aan bij de dienst burgerzaken. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessietermijn wordt de concessiehouder (de persoon die de concessie betaalt en beheert) op de hoogte gebracht van het verstrijken. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke mededeling aan het graf en een schriftelijke mededeling aan de ingang van de begraafplaats.

Wie kan de verlenging aanvragen?

  • de langstlevende echtgenoot
  • een familielid
  • een derde

Kosten
De verlenging van de concessie is afhankelijk van het type concessie. Hier vindt u de tarieven.

Wat moet je meenemen?

  • Antwoordformulier hernieuwing grafconcessie.

Maak een afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken