Wettigen handtekening

Maak een afspraak

Als documenten naar een overheidsdienst of een andere instantie opgestuurd worden, wordt dikwijls gevraagd de handtekening te laten legaliseren. Dat betekent dat degene die het document ontvangt er zich van wil vergewissen dat de handtekening door de bedoelde persoon geplaatst werd. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Hoe?

Maak een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart.

Extra informatie

Als je je handtekening wil laten legaliseren moet je je persoonlijk aanbieden en de handtekening plaatsen in het bijzijn van de ambtenaar.