Wist je dat je een voorlopig rijbewijs ook online kan aanvragen via de toepassing BelDrive?

De verschillende modellen voorlopig rijbewijs voor categorie B kunnen online worden aangevraagd. Je zal dus enkel nog je voorlopig rijbewijs moeten afhalen in de gemeente. De aanvraag kan je indienen via je smartphone, pc, laptop of tablet.

Aanmelden gebeurt via eID of itsme via deze link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be

Let wel: voorlopig kunnen alleen voorlopige rijbewijzen 18 maanden, 36 maanden en 12 maanden online worden aangevraagd. Ook de begeleiders kunnen zich voorafgaandelijk online registreren voor hun kandidaat-bestuurder. Dit zal in de toekomst nog worden uitgebreid met andere modellen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld.
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum. Best neem je een foto of scan je dit bekwaamheidsattest voordat je de applicatie start.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 36 maanden aan te vragen?

 • Om een voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be.
  Dit gebeurt via hun eID of via itsme. In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 12 maanden aan te vragen?

 • Om een voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatiehttps://beldrive.apps.mobilit.fgov.be.
  Dit gebeurt via hun eID of via itsme. In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
 • Jouw theoretisch examen is nog geldig (3 jaar).
 • Het rijschoolattest afgegeven door een erkende rijschool van 6 uur. De datum van de eerst gevolgde les moet vallen nadat de geldigheid van jouw vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 was verstreken. Best neem je een foto of scan je dit rijschoolattest voordat je de applicatie start.

Kostprijs voorlopig rijbewijs

Het voorlopig rijbewijs kost 25 euro en dient betaald te worden bij afhaling.

Afhalen voorlopig rijbewijs online aangevraagd

Maak een afspraak en kies volgende product ‘Afhalen voorlopig rijbewijs (digitaal aangevraagd)’