Volmachten voor het afhalen van documenten

Volmachten voor het afhalen van documenten

Afhalen persoonlijke documenten en attesten dienst burgerzaken.
Wat te doen indien u, uw identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of andere attesten niet persoonlijk kunt komen afhalen?
Dan kan u een volmacht verlenen aan een ander persoon.
De volmachtdrager (persoon aan wie u volmacht geeft) biedt zich aan en brengt volgende documenten mee:

  • Het volmachtformulier (ingevuld en ondertekend door de volmachtgever)
  • Identiteitskaart van de volmachtgever of een kopie ervan (om de handtekening te verifiëren)
  • Uiteraard uw identiteitskaart (volmachtdrager)
  • Het oude document dat moet ingeleverd worden (bv. oud rijbewijs, oude identiteitskaart, oud paspoort)
  • Voor afhalen van een identiteitskaart brengt u ook de nieuwe puk/pin codes mee.

Volgende documenten kunnen niet bij volmacht aangevraagd of afgehaald worden:

Voor de aanvraag van documenten dient u zich steeds persoonlijk te wenden tot de dienst burgerzaken, een aanvraag kan niet bij volmacht.