Volmachten voor het afhalen van documenten

Wat te doen indien je je paspoort, rijbewijs of andere attesten niet persoonlijk kunt komen afhalen? Dan kan je een volmacht verlenen aan een ander persoon. De volmachtdrager (persoon aan wie je volmacht geeft) biedt zich aan en brengt volgende documenten mee:

  • Het volmachtformulier (ingevuld en ondertekend door de volmachtgever)
  • Identiteitskaart van de volmachtgever of een kopie ervan (om de handtekening te verifiëren)
  • Uiteraard je identiteitskaart (volmachtdrager)
  • Het oude document dat moet ingeleverd worden (bv. oud rijbewijs, oud paspoort)

Volgende documenten kunnen niet bij volmacht aangevraagd of afgehaald worden:

  • Identiteitskaart
  • Uittreksels uit het strafregister (model 1, model 2)
  • Voor de aanvraag van documenten dien je je steeds persoonlijk te wenden tot de dienst burgerzaken, een aanvraag kan niet bij volmacht. 

 

Volmachtformulier voor het afhalen van een rijbewijs

Volmachtformulier voor het afhalen van een reispas