Activering handtekeningcertificaat eID vanaf 16 jaar - algemene voorwaarden certificaten

Published on Donderdag 24 november 2022
itsme

Sinds 26 oktober 2022 kunnen 16- en 17-jarigen een itsme-account aanmaken via hun bank (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, CBC, KBC, Fintro of Hello Bank), op voorwaarde dat ze hun eID-kaart recentelijk hebben laten uitlezen in een filiaal.

Wie buiten deze categorie valt, zal de itsme-app pas kunnen gebruiken vanaf 18 jaar én op voorwaarde dat hij/zij over een elektronische identiteitskaart beschikt. In dat laatste geval kan er echter nog een probleem rijzen: de elektronische identiteitskaart beschikt niet altijd over het nodige certificaat om de itsme-app te activeren. 

Hoe dit komt? Elektronische identiteitskaarten van minderjarigen hebben maar 1 actieve chip: deze om zich te identificeren. Het certificaat om een handtekening te zetten, staat zolang ze minderjarig zijn op non-actief. Dit omdat minderjarigen onbekwaam geacht worden om rechtshandelingen te stellen en dus niet rechtsgeldig kunnen tekenen.

In principe krijgen minderjarigen een identiteitskaart op 12 jaar met een geldigheid van 6 jaar en stelt zich geen probleem. Wanneer zij 18 jaar worden, zullen ze immers door de gemeente opgeroepen worden om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen en wordt dan bij aanmaak ervan meteen ook het handtekeningcertificaat geactiveerd.

Maar in sommige gevallen zal een minderjarige pas na 12 jaar een nieuwe eID moeten aanvragen, bijvoorbeeld wanneer deze zijn kaart verliest of ze gestolen wordt, of omdat de Kids-id nog geldig is nadat het kind 12 jaar is geworden en deze dan niet noodzakelijk moet vervangen worden door een eID. Als de minderjarige later dan de 12-jarige leeftijd een nieuwe kaart aanvraagt of zijn Kids-id vervangt met een eID, zal de nieuwe kaart opnieuw een geldigheidsduur van 6 jaar krijgen. Resultaat: de identiteitskaart is geldig tot na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, waardoor de gemeente de jongere op 18 jaar niet zal oproepen om de kaart te vernieuwen en het handtekeningcertificaat dan ook niet geactiveerd wordt.

Het is in dat geval dus aan de 18-jarige zelf om bij meerderjarigheid met de elektronische identiteitskaart én pin/pukcode naar de gemeente te gaan en het handtekeningcertificaat te laten activeren. 

Algemene voorwaarden certificaten

Het gebruik van de authenticatie en handtekeningcertificaten van jouw identiteits- of verblijfskaart is aan algemene voorwaarden onderworpen.

De algemene voorwaarden bevatten o. a. informatie over:

  • de certificaattypes en het gebruik ervan;
  • de verplichtingen van de certificaathouder, bijvoorbeeld het geheim houden van de pincode;
  • de verplichtingen voor de vertrouwende partijen, bijvoorbeeld het controleren van de geldigheid van de certificaten;
  • de aansprakelijkheid;
  • het privacybeleid;
  • toepasselijke wetgeving;
  • enz.

Je kan kennis nemen van de meest recente algemene voorwaarden op volgende website: https://repository.eidpki.belgium.be/#/terms. Bij de aanmaak van jouw certificaten zal de ambtenaar je voor elk certificaat vragen om jouw pincode in te voeren om het certificaat te testen. Met deze actie geef je aan de algemene voorwaarden te accepteren.

Indien je je op een later moment bedenkt, heb je steeds het recht om aan de bevolkingsdienst van jouw gemeente te vragen om jouw certificaten opnieuw in te trekken. Jouw identiteitskaart blijft dan nog steeds geldig, maar je zal niet meer in staat zijn om je online aan te melden bij overheidsdiensten, noch om digitale handtekeningen te zetten.