Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Maak een afspraak

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige en gemotiveerde redenen of op gerechtelijk bevel. De gemeente kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Voorwaarden en Procedure:
De aanvraag tot opgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester.

Kosten: zie retibutiereglement

Bijkomend informatie gewenst: maak een afspraak bij de dienst burgerzaken
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken