Inkomensvervangende tegemoetkoming

Ben je tussen 18 en 65 jaar? Kan je door je beperking niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je hierdoor niet voltijds gaan werken en verdien je minder dan iemand zonder beperking op de algemene arbeidsmarkt? Dan kan je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aanvragen.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 18 jaar
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Je bent gedomicilieerd in België en je verblijft in Wielsbeke
  • Je beperking moet erkend worden door medische artsen
  • Je inkomsten mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
  • Je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder beperking kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt

Procedure

Maak een afspraak met de maatschappelijk assistent in het Sociaal Huis. Samen met jou zal zij de aanvraag online indienen. Aan de hand van een vragenlijst kan de nodige informatie verzameld worden voor het nemen van een beslissing.

Mogelijkheden voor afspraak: enkel op afspraak
Telefonisch: 056 67 45 01
Via mail: Sociaal huis
Aan de balie:
openingsuren

Welke info is er nodig bij het indienen van de aanvraag?

  • Rijksregisternummer van de persoon die recht heeft op de tegemoetkoming
  • Rekeningnummer van de persoon waarop de uitkering gestort kan worden
  • Gegevens huisarts (naam en adres)