Pensioen / Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Wanneer je vragen hebt rond je pensioen of je wenst je pensioen aan te vragen, kan je terecht bij het Sociaal Huis om hierbij wat hulp te krijgen.

Rustpensioen

Je rustpensioen kan je 1 jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Wanneer je vervroegd (tussen 60 en 65 jaar) met pensioen wenst te gaan, moet je aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen.

Ben je werknemer of zelfstandige en wens je je pensioen op 65 jaar, dan moet je geen aanvraag indienen. Het onderzoek wordt dan automatisch opgestart.

Overlevingspensioen

De aanvraag voor een overlevingspensioen of overgangsuitkering moet binnen de 12 maanden na het overlijden gebeuren. Je ontvangt het pensioen vanaf de 1ste dag van de maand die op het overlijden volgt. Dien je je aanvraag pas na 12 maanden in, dan ontvang je het overlevingspensioen pas vanaf de 1ste dag van de maand die op de aanvraag volgt.

Een aanvraag is niet nodig wanneer de overledene al gepensioneerd was als zelfstandige of werknemer. Het is ook niet nodig wanneer de overledene via FPD van een rustpensioen genoot.

Als je de ex-echtgeno(o)t(e) bent en er een overlevende echtgeno(o)t(e) is die recht heeft op het overlevingspensioen, dan moet je een aanvraag voor een overlevingspensioen indienen. Je doet dit binnen de 12 maanden die op het overlijden volgen. Na deze termijn heb je geen recht meer op het overlevingspensioen.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben en die geen aanspraak kunnen maken op een pensioen.

Procedure

Maak een afspraak met de maatschappelijk assistent in het Sociaal Huis. Samen met jou kan de aanvraag online ingediend worden en/of kan er gekeken worden of je recht hebt op pensioen of een IGO.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

Telefonisch: 056 67 45 01

Via mail: Sociaal huis

Aan de balie:
openingsuren