Huisvesting LOI

In de vorm van het 'Lokaal Opvanginitiatief' (LOI) biedt het Sociaal huis Wielsbeke specifieke opvang aan asielzoekers, zoals voorzien in het kader van een Federale opdracht.

Een asielzoeker waarvan de procedure voor erkenning nog in een onderzoeksfase is of die net werd erkend als vluchteling, wordt opgevangen in een systeem van materiële hulp. Binnen het LOI wordt materiële hulp aangeboden en de asielzoekers ontvangen een wekelijks leefgeld. Met dit leefgeld voorzien zij zelf in hun voeding en producten voor persoonlijke hygiëne.

De opvang van de asielzoekers in het LOI gebeurt binnen een conventie met Fedasil, de instantie die de asielzoekers over het Belgisch grondgebied verspreidt en tevens toeziet op de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers.

In Wielsbeke beschikt het Lokaal Opvanginitiatief over 5 bedden voor 1 gezin.

Voorwaarden

Een asielzoeker kan enkel terecht in ons LOI na toewijzing door Fedasil en voor de periode goedgekeurd door Fedasil. Een asielzoeker heeft recht op materiële opvang zolang de asielaanvraag nog in onderzoek is.

Procedure

De kandidaat-vluchteling dient een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Fedasil beslist aan welke opvangstructuur deze persoon wordt toegewezen. De persoon begeeft zich naar de opvangstructuur waaraan hij/zij werd toegewezen.

Indien de asielzoeker zich niet tijdig aanmeldt, vervalt de toewijzing aan de opvangplaats.