European Disability Card

European Disability Card

Wat?

De European Disability Card (EDC) is een kaart om de toegang van personen met een beperking tot vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken, bijvoorbeeld in bibliotheken, musea, pretparken, sportcentra, cultuurcentra, …

De kaart is gratis en is 5 jaar geldig.

Meer informatie 

Voor wie?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen bevoegd voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

In Vlaanderen zijn dit:

 • FOD Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Volgende overheidsinstanties van de andere deelstaten van België reiken de kaart eveneens uit:

 • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
 • Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)
 • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)

Voordelen

De EDC biedt allerhande voordelen in verschillende landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

De partners zijn terug te vinden op www.eudisabilitycard.be. Elke partner bepaalt zelf welke voordelen aan de EDC-kaart worden toegekend.

 
Ook in Wielsbeke zijn voordelen verbonden aan de European Disability Card:
 • Gratis lidmaatschap in Bibliotheek Bibox.
 • Bij cultuurvoorstellingen georganiseerd door de cultuurdienst kunnen plaatsen vooraan of aan het gangpad gereserveerd worden.
 • Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voorzien om de theaterzaal wat vroeger en in alle rust te kunnen betreden.
 • Eventuele extra ondersteuning op de vakantiewerking of bij jeugdactiviteiten.
 • Verminderd tarief voor zwembad Sportcentrum Hernieuwenburg.
 • Aanbod G-zwemmen en G-zwemlessen in samenwerking met Somival Waregem.

Alle diensten nemen graag de tijd om jouw vragen te beantwoorden en zo de drempels voor bezoekers zo laag mogelijk te houden.

De voordelen in andere W13-gemeenten 

EDC aanvragen

Je kan de European Disability Card aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. De procedure verschilt per organisatie. Neem contact op met de organisatie waarbij je een dossier hebt.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag, dan kan je ook steeds terecht in het Sociaal Huis voor ondersteuning.