Sociaal tarief

In sommige gevallen kun je aan de hand van een attest dat toegekend werd door de federale overheidsdienst recht hebben op sociaal tarief.

Sociaal tarief kan toegepast worden bij je energie- of telefoonfacturen, betalen van grondlasten, verkeersbelastingen, …

Procedure

Om te weten of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief en/of om dit aan te vragen, maak je een afspraak met de maatschappelijk assistent in het Sociaal Huis.

Wat moet je meenemen?

  • Een gedetailleerde factuur van de instantie waar je sociaal tarief wenst voor aan te vragen 
  • Attest waarop staat dat je recht hebt op het sociaal tarief

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

Telefonisch: 056 67 45 01

Via mail: Sociaal huis

Aan de balie:
openingsuren