Sociale toelagen aan verenigingen en instellingen

Het Sociaal huis kan jaarlijks aan verenigingen/instellingen die minstens één van volgende diensten leveren aan Wielsbeekse zieken en mindervaliden een toelage toekennen:

  • dagelijkse opvang;
  • ambulante opvang;
  • ambulante zorg;
  • dagelijkse tewerkstelling voorzien & begeleiden en die meerdere contacten met een dienst van het Sociaal huis hebben;
  • activiteiten organiseren.

Het Sociaal huis kan jaarlijks een toelage toekennen aan leden van verenigingen die sporten voor mindervaliden mogelijk maken.

Procedure

Om een toelage te bekomen, dient de vereniging/instelling of het individueel lid een aanvraag in te dienen bij het Sociaal huis. De aanvragen moeten jaarlijks hernieuwd worden en dienen uiterlijk voor 1 mei van het jaar volgend op het werkingsjaar ingediend te worden.

Hoe?

Maak een afspraak met de maatschappelijk assistent in het Sociaal Huis.

Mogelijkheden voor een afspraak: enkel op afspraak

Telefonisch: 056/67.45.01

Via mail: Sociaal huis

Aan de balie:
openingsuren