'Welzijnsvereniging Ter Lembeek' officieel opgericht

Published on Dinsdag 09 januari 2024
Welzijnsvereniging Ter Lembeek

Met de ondertekening van de oprichtingsovereenkomst is op maandagavond 08/01/2024 in zaal Den Aert in Sint-Baafs-Vijve de ‘Welzijnsvereniging Ter Lembeek’ officieel opgericht.

De formele oprichting van deze welzijnsvereniging markeert een belangrijke mijlpaal op weg naar de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke, waarvan de ingebruikname medio 2026 wordt verwacht.

Algemeen directeur van zorgbedrijf Motena Steven Verdoolaege en voorzitter van de raad van bestuur Bart Wenes tekenden de overeenkomst namens Motena; algemeen directeur van lokaal bestuur Wielsbeke Bruno Debrabandere en voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn Frédéric Depypere tekenden namens OCMW Wielsbeke, dit in aanwezigheid van notaris meester Axelle Thiery.

De nieuwe welzijnsvereniging heeft tot doel “in te staan voor volwaardige en kwaliteitsvolle verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en voor het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers, en meer bepaald diensten en instellingen voor de opvang en begeleiding van en zorg voor ouderen en zorgbehoevende personen”.

De Welzijnsvereniging Ter Lembeek wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal afgevaardigden zowel aan de kant van Motena als aan de kant van OCMW Wielsbeke is vastgesteld op 6. Voor Motena zijn dit Bart Wenes (voorzitter), Matthijs Samyn, Mieke Vanbrussel, Michèle Hostekint, Immanuel De Reuse en Dieter Carron. Namens OCMW Wielsbeke gaat het om Jan Stevens (voorzitter), Filiep De Vos, Rachida Abid, Guido Callewaert, Benedikt Planckaert en Griet Ameye.

Verhuizing

In augustus 2022 werd bekendgemaakt dat het lokaal bestuur van Wielsbeke in zee ging met zorgbedrijf Motena voor de bouw en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum. De voorbije maanden werd door de gemeente en Motena hard gewerkt om de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Ter Lembeek verder vorm te geven.

In maart 2024 worden de nodige vergunningen verwacht om met de afbraak- en bouwwerken van start te kunnen gaan, met als doel halverwege 2026 te kunnen verhuizen naar de gloednieuwe en moderne infrastructuur.