Premie voor verbetering woning verhuurd door het Sociaal Verhuurkantoor

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen die verhuurd (zullen) worden via het Sociaal Verhuurkantoor
(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 24 september 2015)

Om het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen op peil te houden in de gemeente wordt binnen de perken van het daartoe op de gemeentelijke begroting voorziene krediet een premie toegekend aan de eigenaars-verhuurders die op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke overgaan tot verbeteringswerken aan een bestaand pand ouder dan 30 jaar en dit (zullen) verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor .
Indien het pand gesloopt wordt, kan een verbeteringspremie verkregen worden voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt (vernieuwbouw). De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een bestaand pand.

Vragen?
Het volledig uitgewerkt gemeentelijk reglement kunt u hierboven terug vinden. Met al uw verdere vragen en opmerkingen kunt u steeds terecht bij de Woondienst Regio Izegem op het nummer 051/32.16.22 of op info@woondienst.be