Premie voor verbetering woning verhuurd door het Sociaal Verhuurkantoor

Alle informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen die verhuurd (zullen) worden via het Sociaal Verhuurkantoor

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 februari 2021) (gepubliceerd 10 maart 2021)

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2021 (gepubliceerd 10 maart 2021)

Om het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen op peil te houden in de gemeente, wordt binnen de perken van het daartoe op de gemeentelijke begroting voorziene krediet een premie toegekend aan de eigenaars-verhuurders die op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke overgaan tot verbeteringswerken aan een bestaand pand ouder dan 30 jaar en dit (zullen) verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor.

Indien het pand gesloopt wordt, kan een verbeteringspremie verkregen worden voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt (vernieuwbouw). De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een bestaand pand.

Vragen?

Het volledig uitgewerkt gemeentelijk reglement kun je hierboven terug vinden. Met verdere vragen en opmerkingen kun je steeds terecht bij de Woondienst Regio Izegem op het nummer 051 32 16 22 of info@woondienst.be.