RUP's - Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en BPA's

Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

Hier vind je een overzicht van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die opgemaakt worden door de gemeente. Klik op de link om het integrale uitvoeringsplan te raadplegen:

 

RUP Heirweg – Driekoningen 

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Kasteel 

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Venster op de Leie 

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Ooigem Zuid

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 toelichtingsnota
RUP Den Aert

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 toelichtingsnota
RUP Leieland 

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Kanaalzone West 

bestemmingsplan 

verordenend deel

 
RUP Ridder de Ghellinckstraat

bestemmingsplan

verordenend deel

toelichtingsnota

RUP Kraaienhof

bestemmingsplan 

verordenend deel

 
RUP De Vlaschaard

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Centrum Wielsbeke

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Hernieuwenburg

bestemmingsplan

verordenend deel 

 toelichtingsnota
RUP Lobeek

bestemmingsplan

 verordenend deel
RUP Den Meynaert

bestemmingsplan

 verordenend deel
BPA Wielsbeeksestraat

bestemmingsplan

 verordenend deel
PRUP Specifiek Regionaal bedrijventerrein Molsten bestemmingsplan   toelichtingsnota

Overzichtsplan van de GRUP's

plannen GRUPs