Stedenbouwkundige verordeningen

Maatregelen ter instandhouding van het openbaar domein bij werken door derden en voor aansluiting op de openbare riolering 

Het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning, evenals de diverse grondwerken en beplantingswerken, waarvoor een vergunning noodzakelijk is (kapvergunning, stedenbouwkundige, …) of welke in een vergunning begrepen zijn (bv. aanleg groenscherm) geven aanleiding tot het storten van een som in de gemeentekas, als waarborg voor het herstel van eventuele schade aan wegdek, boordstenen en voetpaden ter hoogte van de bouwwerf.

Klik hier voor de integrale stedenbouwkundige verordening

 

De landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Deze verordening heeft tot doel de visuele kwaliteit van de woon- en leefomgeving binnen de gemeente te bevorderen, alsmede de toeristische, recreatieve en economische aantrekkingskracht.

Klik hier voor de integrale stedenbouwkundige verordening

 

Het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente 

Het versterken van de woonkwaliteit waarbij, door middel van deze stedenbouwkundige verordening, aanvragen voor:

  • het opsplitsen van bestaande gebouwen met het oog op gedeeltelijke of gehele bewoning
  • het samenvoegen van meerdere woningen tot meergezinswoningen
  • de nieuwbouw van meergezinswoningen

onderhevig gemaakt worden aan de realisatie van een kwalitatieve woonfunctie onder bepaalde voorwaarden.

Klik hier voor de integrale stedenbouwkundige verordening