RUP Specifiek regionaal bedrijventerrein Molsten

Definitief vastgesteld door provincieraad op 26 april 2018

Publicatie in Belgisch Staatsblad op 11 juni 2018

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal bedrijventerrein Molsten werd op 26 april 2018 definitief vastgesteld door de provincieraad. Het RUP heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke. De Vlaamse Regering is niet overgegaan tot schorsing van dit PRUP waardoor dit uitvoeringsplan in werking treedt 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.

Het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.

Meer informatie bij de provincie West-Vlaanderen