Meldpunt preventie uithuiszetting

Woonproblemen? Vermijd een uithuiszetting met de hulp van het meldpunt

In Vlaanderen huren honderdduizenden mensen een woning. Heel vaak verloopt dit goed, maar bij een klein percentage van verhuringen duiken er toch woonproblemen op. Die woonproblemen kunnen van allerlei aard zijn: huurachterstal, overlast, slechte staat van de huurwoning, … met de nodige spanningen tussen huurder en verhuurder als gevolg. Dit kan uitmonden in een uithuiszetting, waaraan heel wat papierwerk en vooral hoge kosten zijn verbonden.

W13 (www.welzijn13.be) richtte daarom een meldpunt ter preventie van uithuiszetting op. Het doel: bij detectie van woonproblemen snel ingrijpen en samen met huurder én verhuurder een oplossing zoeken. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen een aanmelding doen. De tegenpartij moet op de hoogte worden gebracht van die aanmelding, maar moet daar niet mee akkoord gaan.

  • Hoe meld je een woonprobleem?

Op de website van W13 vind je als verhuurder een aanmeldingsformulier dat je invult: https://www.welzijn13.be/meldpunt-preventie-uithuiszetting/ik-ben-verhuurder. Als huurder kan je langsgaan bij het woonloket of het OCMW  of dit aanmeldingsformulier invullen: https://www.welzijn13.be/meldpunt-preventie-uithuiszetting/ik-ben-huurder.

  • Wie is de bemiddelaar?

Afhankelijk van het woonprobleem zoekt een medewerker van het OCMW van de gemeente waar de huurwoning staat, of een medewerker van CAW Zuid-West-Vlaanderen naar een oplossing. Dat gebeurt altijd samen met huurder en verhuurder.

  • Hoeveel kost een tussenkomst van het meldpunt preventie uithuiszetting?

De tussenkomst is gratis. Het enige doel van het meldpunt is te proberen om een oplossing te vinden die voor beide partijen goed is en zo een uithuiszetting en de bijhorende hoge kosten te vermijden.

  • Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

De medewerker van het meldpunt zal proberen een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan wordt de zaak losgelaten en is het weer aan de huurder en/of verhuurder om tot een oplossing te komen.

Alle info over het meldpunt vind je via https://www.welzijn13.be/wonen/meldpunt-preventie-uithuiszetting.