Info bouwen en verbouwen

Wil je een nieuwbouw bouwen of je woning verbouwen, een tuinhuis of veranda plaatsen, een zwembad aanleggen, een boom kappen of je terrein ophogen? Heb je hiervoor een omgevingsvergunning nodig of niet?

Bespaar jezelf een trip naar het gemeentehuis en vraag de bouwvoorschriften online op via het Publieksloket Ruimtelijke Ordening.

Nadat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden door op ‘ok’ te klikken, kun je linksboven in het venster je adres of perceelnummer invoeren. Vervolgens klik je op het perceel waarop een stip staat en kun je alle bouwvoorschriften raadplegen.

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kun je die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket. Voor meer info over de vrijgestelde en meldingsplichtige handelingen kan je terecht bij het Omgevingsloket.

Toch nog verdere vragen?  Maak hier je afspraak 

Geef duidelijk aan voor welk perceel/adres je bijkomende inlichtingen wenst, formuleer je wensen zodat wij ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Je kan je vraag ook steeds per mail aan ons overmaken via omgeving@wielsbeke.be.

Betreft je vraag een complex dossier of wens je een perceel te verkavelen, maak dan telefonisch een afspraak met onze omgevingsambtenaar zodat wij voldoende tijd voor je kunnen vrijmaken. Dit kan via 056 67 32 15.

Mee te brengen

  • Inplantingsplan met aanduiding van de geplande werken, schetsen, afbeeldingen, …

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.