Info bouwen en verbouwen

Wil je een nieuwbouw bouwen of je woning verbouwen, een tuinhuis of veranda plaatsen, een zwembad aanleggen, een boom kappen of je terrein ophogen? Heb je hiervoor een omgevingsvergunning nodig of niet?

Bespaar jezelf een trip naar het gemeentehuis en vraag de bouwvoorschriften online op via www.wielsbeke.be/geoloket-ruimtelijke-ordening.

Nadat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden door op ‘ok’ te klikken, kunt je linksboven in het venster je adres of perceelsnummer invoeren. Vervolgens klikt je op het perceel waarop een stip staat en kun je alle bouwvoorschriften raadplegen.

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een  vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket. Voor meer info over de vrijgestelde en meldingsplichtige handelingen kan u terecht op het Omgevingsloket.

Toch nog verdere vragen?  Maak hier uw afspraak Geef duidelijk aan voor welk perceel/adres je bijkomende inlichtingen wenst, formuleer je wensen zodat wij ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Je kan je vraag ook steeds per mail aan ons overmaken via omgeving@wielsbeke.be

Betreft uw vraag een complex dossier of wenst u een perceel te verkavelen maak dan telefonisch een afspraak met onze omgevingsambtenaar zodat wij voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken. Dit kan via 056 67 32 15.

Mee te brengen

  • Inplantingsplan met aanduiding van de geplande werken, schetsen, afbeeldingen,…

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis