Provinciale structuurplannen

PRUP Regionaal bedrijventerrein Breestraat

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Regionaal bedrijventerrein Breestraat' werd op 10 juli 2015 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente Wielsbeke en Oostrozebeke. Dit uitvoeringsplan is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de Vlaamse regering met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel. De goedgekeurde delen van het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.