Vastgoedinformatie

Vraag hier uw vastgoedinformatie aan

Vastgoedinformatie bevat stedenbouwkundige en notariële informatie over een perceel.

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht.

Deze informatie is verplicht in volgende gevallen:

 • verkoop van een woning;
 • verhuur voor meer dan negen jaar;
 • vestigen van een erfpacht- en opstalrecht.

De notaris dient in zijn verkoopakte melding te maken van de vastgoedinformatie, die niet ouder mag zijn dan één jaar.

Ook voor het voeren van publiciteit voor verkoop of verhuring dienen kopers geïnformeerd te worden over de stedenbouwkundige bestemming en of er stedenbouwkundige vergunningen werden verleend.

Deze informatie bestaat uit drie attesten:

 • een uittreksel van het vergunningenregister
 • een uittreksel van het plannenregister
 • een document stedenbouwkundige inlichtingen

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest.

Procedure

 • Registratie (eenmalig)
  Om een aanvraag in te dienen, dient u eenmalig geregistreerd te zijn in ons systeem, hetzij als organisatie, hetzij als individu. Onder één organisatie kunnen meerdere aanvragers geregistreerd worden. De uit te voeren betalingen worden gebundeld onder de organisatie. De registratie gebeurt steeds op basis van een e-mailadres. Registreren kan via 
  ons webformulier.
 • Webformulier invullen
  Vraag uw vastgoedinformatie online aan via de knop bovenaan deze pagina.
 • Afhandeling

Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd.

 • Betaling
  De betaling gebeurt achteraf, per factuur. De facturatie van de aanvragen gebeurt maandelijks.

Termijnen

We streven ernaar om uw aanvraag binnen de 2 weken te verwerken.

Kostprijs

Standaardprijs: €80

Indien op het aangevraagde perceel een milieuactiviteit heeft plaatsgevonden: €100

Per perceel wordt 1 uittreksel opgemaakt. Indien uw aanvraag meerdere aangrenzende percelen bevat (binnen hetzelfde dossier), wordt dit slechts 1 maal gefactureerd.