Vastgoedinformatie

Wat?

Vastgoedinformatie bevat stedenbouwkundige en notariële informatie over een perceel.

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht.

Deze informatie is verplicht in volgende gevallen:

  • verkoop van een woning;
  • verhuur voor meer dan negen jaar;
  • vestigen van een erfpacht- en opstalrecht.

De notaris dient in zijn verkoopakte melding te maken van de vastgoedinformatie, die niet ouder mag zijn dan één jaar.

Ook voor het voeren van publiciteit voor verkoop of verhuring dienen kopers geïnformeerd te worden over de stedenbouwkundige bestemming en of er stedenbouwkundige vergunningen werden verleend.

De vastgoedinformatie bestaat uit drie attesten:

  • een uittreksel van het vergunningenregister
  • een uittreksel van het plannenregister
  • een document stedenbouwkundige inlichtingen

Deze kunnen online opgevraagd worden en worden in één attest gebundeld.

Hoe kan je een aanvraag doen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal 
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: je kan een aanvraag doen door aan te melden op het Vlaamse webportaal


Afhandeling

Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd.

Betaling

De betaling gebeurt bij de aanvraag en per kadastraal perceel.

Termijnen

De gemiddelde aflevertermijn bedraagt 20 dagen.

Voor meer informatie kan je terecht bij vastgoedinfo@wielsbeke.be of 056 67 32 15.