Omgevingsvergunning indienen

Voor stedenbouwkundige handelingen vraag je een omgevingsvergunning aan (de vroegere bouwaanvraag/bouwvergunning). Ga na of bij deze werken de medewerking van een architect vereist is of niet. 

Indien de medewerking van een architect niet vereist is dan kan je je omgevingsvergunning zelf indienen via het Omgevingsloket. De dossiersamenstelling voor een digitale aanvraag zonder architect kan je hier nalezen: overzichtsdiagram samenstelling dossier. De voorwaarden waar de meegeleverde documenten dienen te voldoen kan je hier nalezen: normenboek voor digitale aanvragen zonder architect.

Lukt dit niet, maak hier je afspraak. Geef duidelijk aan voor welk perceel/adres je een bouwvergunning wenst in te dienen.

Mee te brengen

Aanvragen zonder architect omvatten ook de terreinaanlegwerken en de technische werken. Afhankelijk van het soort werk dat je wil uitvoeren, vul je het aanvraagformulier en de bijbehorende bijlages in.

Download het aanvraagformulier en vul het in. Meestal moet je maar een beperkt aantal vragen van het formulier beantwoorden. De vragen die je niet moet beantwoorden, moet je ook niet afdrukken. Je vindt meer info in de toelichting bij het invullen van het aanvraagformulier.

Dien per gebouw 1 exemplaar van de tekeningen, het aanvraagformulier en de mogelijk verplichte en optionele stukken in.

Neem bij elk blad met een tekening een tabel op, zoals vermeld in het normenboek op pagina 4, en ondertekend door de aanvrager.

Indien een brandweeradvies verplicht is, is een extra plannenbundel noodzakelijk met specifieke vereisten, zoals opgenomen in het normenboek.

Bij technische werken voeg je bijlage B22 toe, bij terreinaanlegwerken voeg je bijlage B20 toe. Je kan de bijlagen terugvinden in de addendabibliotheek:

Voorwaarden voor de aan te leveren documenten:

  • Papierformaat: A3 of A4
  • Enkelzijdige bedrukking
  • Niet vouwen of nieten

Kostprijs

Voor deze dienstverlening wordt een bijkomende kost van 30 euro aangerekend.

De kosten voor de behandeling van een aanvraag tot omgevingsvergunning kan je nalezen in het gemeentelijk belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken.