Info leegstand

Leegstand

Gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen staan op leegstand van zodra ze een jaar niet werden bewoond of bij bedrijfsruimten waarvan minder dan 50 % van de totale vloeroppervlakte van de ruimte niet effectief wordt benut.

Leegstaande woningen

REGLEMENT

De gemeente houdt een inventaris bij van leegstaande woningen (ongeacht hun grootte) en gebouwen.

Staat je pand al meer dan een jaar leeg? Dan wordt het, door middel van een administratieve akte, opgenomen op de inventaris leegstand. De vaststellingen ter plaatste gebeuren door de Woondienst.

Veel van de eigenaars van geïnventariseerde panden betalen jaarlijks een heffing, maar voor een aantal geldt een vrijstellingsregeling.

Wie toch de heffing verschuldigd is, zal deze jaarlijks moeten betalen. De heffing verhoogt bovendien ieder daaropvolgend jaar.

Alle panden op de inventaris geven bovendien aanleiding tot het toepassen van het recht van voorkoop.

Zal je woning een lange tijd leeg staan? Of heb je een pand gekocht of verkocht dat reeds opgenomen is op de inventaris? Of nam je een leegstaand pand terug in gebruik? We informeren je graag via de Woondienst Regio Izegem.

Maak hiervoor telefonisch een afspraak met Maaike Debruyne van de Woondienst Regio Izegem (056 67 32 14). Maaike is bereikbaar op dinsdag van 16u00 tot 19u00 en op vrijdag van 09u00 tot 12u00. Stel je je vraag liever per mail, dan kan dit op maaike.debruyne@woondienst.be.

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.

Leegstaande bedrijfsgebouwen

Verwaarloosde bedrijfsgebouwen worden door Ruimte Vlaanderen geïnventariseerd. Meer informatie over de definitie van een verwaarloosd bedrijfsgebouw, de heffing, vrijstellingen en schrapping vind je via deze link.

Wet of regelgeving

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

De bepaling in het decreet van 19 april 1995 omtrent de heffing en de opschorting van de heffing zijn vanaf 1/01/2014 overgeheveld naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Toch nog een vraag?

Stuur een mailtje naar omgeving@wielsbeke.be en we helpen je verder.