Info verwaarlozing

Verwaarlozing

Gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen zijn verwaarloosd als ze ernstige uiterlijke tekenen van verval vertonen. Er wordt hiervoor rekening gehouden met wat vanaf het openbaar domein zichtbaar is.

Verwaarloosde woningen en gebouwen

REGLEMENT

Verwaarlozing van woningen en gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. De gemeente neemt deze taak ter harte en wil werk maken van een mooier straatbeeld door verwaarloosde panden in een vroeg stadium te detecteren en hun eigenaars te sensibiliseren. Verwaarlozing kan namelijk soms eenvoudig op te lossen zijn.

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer er ernstige tekenen van verval zijn aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gebreken en beperkte gebreken. Een woning of gebouw is verwaarloosd bij 2 beperkte of 1 algemeen gebrek.

De verwaarlozing wordt gecontroleerd door de Woondienst Regio Izegem, deze beoordeelt alle woningen en gebouwen vanaf het openbaar domein aan de hand van een technische checklist. Eigenaars van woningen of gebouwen die verwaarloosd zijn, ontvangen vervolgens een waarschuwingsbrief met de vastgestelde tekenen van verval en de ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente (premies, renovatiebegeleiding, …). Op die manier wil de gemeente deze eigenaars aanzetten om hun pand op te frissen en de gebreken weg te werken. Indien blijkt dat de woning of het gebouw 1 jaar na de waarschuwingsbrief nog steeds verwaarloosd is, dan wordt dit op de gemeentelijke inventaris van verwaarloosde woningen opgenomen.

Eigenaars van panden die opgenomen zijn op de inventaris, worden normaal gezien jaarlijks een heffing opgelegd. Er zijn echter ook heel wat vrijstellingsmogelijkheden. Het gemeentelijk reglement kan je raadplegen via volgende link.

Werd je pand opgeknapt? Dan wordt het verwijderd van de inventaris.

Wens je meer informatie? Dan kan je hiervoor telefonisch een afspraak maken met Maaike Debruyne van de Woondienst Regio Izegem (056 67 32 14). Maaike is bereikbaar op dinsdag van 16u00 tot 19u00 en op vrijdag van 09u00 tot 12u00. Stel je je vraag liever per mail, dan kan dit via maaike.debruyne@woondienst.be.

Mee te brengen

  • De nodige bewijsstukken van het opknapwerk
  • Ontvangen schrijven betreffende de opname van je pand

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis

Verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Verwaarloosde bedrijfsgebouwen worden door Ruimte Vlaanderen geïnventariseerd. Meer informatie over de definitie van een verwaarloosd bedrijfsgebouw, de heffing, vrijstellingen en schrapping vind je via deze link.

Wet of regelgeving

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

De bepaling in het decreet van 19 april 1995 omtrent de heffing en de opschorting van de heffing zijn vanaf 1/01/2014 overgeheveld naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

De bepaling in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 omtrent de heffing en de opschorting van de heffing zijn vanaf 1/01/2014 overgeheveld naar het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.

Toch nog een vraag?

Stuur een mailtje naar omgeving@wielsbeke.be en we helpen je verder.