Groenbemesters - subsidies

Maak een afspraak

Als landbouwer kan je een gemeentelijke subsidie verkrijgen voor het gebruik van groenbemesters.

Door de uitzonderlijke droogte dit jaar besliste het college van burgemeester en schepenen dat de nateelt ook als voedergewas mag gebruikt wordt.

Het aanvraagformulier met de nodige bijlagen moet ingediend worden op de milieudienst. Of je kan het digitaal aanvragen.

Meer info bij de milieudienst:
  leg hier zelf een afspraak vast
  dienst omgeving

Aanvraagformulier
Subsidiereglement groenbemesters

Subsidiereglement groenbemesters - notule

datum gemeenteraad 25/05/2005
laatst gewijzigd 27/09/2018