Geurhinder

Een mens wordt dagelijks geconfronteerd met verschillende geuren. Als mensen een geur als onaangenaam ervaren of als schadelijk beoordelen, kunnen we spreken van geurhinder of stank. Mogelijke gevolgen zijn dat de “gehinderde” persoon ramen gaat sluiten, minder tijd in zijn tuin zal doorbrengen of klacht gaat indienen.

Geurhinder of stank is meestal niet zozeer bedreigend voor de gezondheid of verstorend voor ecosystemen, maar tast wel het welzijn van de mens aan. Het heeft dus een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven, zowel psychisch als fysiek. Een hindergevoel gaat vaak samen met een gevoel van onrust, bijvoorbeeld over de mogelijke giftigheid van een geur (psychische factor). In periodes met ernstige geurhinder kan er zelfs sprake zijn van hoofdpijn, slapeloosheid of ademhalingsproblemen (fysieke factor).

In Vlaanderen uit ongeveer 15% van de ondervraagde personen hun grieven over tamelijke, ernstige of extreme geurhinder. De meeste klachten hebben betrekking op het verkeer en huishoudelijke activiteiten van burgers. Deze oorzaken van hinder kunnen we samen proberen aan te pakken. Via de onderstaande tips lees je hoe je kunt helpen om zo weinig mogelijk geurhinder te veroorzaken voor je omgeving.

Verkeer en vervoer

De uitlaatgassen van auto’s en bussen hebben een grote impact op ons leefmilieu. Het wegverkeer is niet alleen de belangrijkste lawaaibron en een grote bron van lichtvervuiling, het verkeer veroorzaakt ook geurhinder. Op verschillende manieren kun je deze negatieve effecten zelf beperken. De manier waarop je je verplaatst, de milieuvriendelijkheid van je auto en ook je rijgedrag bepalen mee de mate van vervuiling die je wagen veroorzaakt.

  • Kies voor een milieuvriendelijke wagen.
  • Laat je auto wat vaker thuis en ga te voet of met de fiets. Dat is bovendien goed voor je gezondheid.
  • Gebruik het openbaar vervoer.
  • Probeer te carpoolen.
  • Rijd rustig. Dat is niet alleen veiliger maar ook zuiniger.

Stoken

Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis is gezellig en het lijkt onschuldig, maar het kan heel wat luchtvervuiling veroorzaken. Een slecht gestookte houtkachel of open haard veroorzaakt meer vervuiling dan 100 gaskachels bij elkaar. Dat komt omdat de verbranding vaak onvolledig is, als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof. De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout vrijkomen zijn koolmonoxide en koolwaterstoffen, waaronder PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook ontstaan zeer giftige dioxines.

Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor je gezondheid en het bespaart jou en je buren veel rook- en geurhinder. Het is meestal een kleine moeite om je vuur veilig en milieuvriendelijk te houden.

  • Kies een kachel die past bij de ruimte die je wilt verwarmen. Je kachel moet het juiste vermogen hebben.
  • Gebruik de juiste brandstof. Dus geen vochtig of behandeld hout, afval, plastic of krantenpapier. De zogenaamde allesbrander bestaat niet: in een kachel mag je alleen stoken met hout of kolen.
  • Let er op dat je schoorsteen goed trekt.
  • Houd het weer in het oog. Bij windstil of mistig weer trekt je schoorsteen niet optimaal zodat je vuur meer rook en schadelijke stoffen produceert.
  • Laat je verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken.
  • Ventileer de ruimte waar je haard of kachel staat.
  • Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren).

Afvalverbranding

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarnaast bezorgen we met ons vuurtje ook onszelf en de buren heel wat narigheid. Onze vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers. Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor anderen. Politie- en afvaldiensten treden dan ook steeds vaker hard op tegen dergelijke praktijken. De laatste jaren nam het aantal pv’s sterk toe. Illegaal afval verbranden kan je dus duur te staan komen. Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:

  • Sorteer afval. Het meeste afval kun je kwijt via de gebruikelijke inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kun je gratis op het containerpark deponeren.
  • Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval vermijdt, moet het immers niet kwijt. Kies o.a. voor herbruikbare verpakkingen en retourflessen. Groenafval kun je composteren.
  • Wat herbruikbaar is, breng je het best naar de kring(loop)winkel.
  • Soms kun je afval afgeven aan de verkoper, al of niet bij aankoop van een nieuw exemplaar (elektrische apparaten, voertuigwrakken, geneesmiddelen enz.)

Composteren

Thuiscomposteren is en blijft een uiterst milieuvriendelijke manier van afval verwerken. Verkeerd composteren kan echter ook voor geurhinder zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk voorkomen worden. Onaangename geurstoffen zijn (bijna) altijd het gevolg van zuurstoftekort.

  • Zorg voor voldoende verluchting.
  • Het (tuin)afval moet zo vers mogelijk zijn.
  • Bij verwerking van grotere hoeveelheden fijn materiaal zoals gras moet dit opgemengd worden met voldoende structuurmateriaal.
  • Zet de compost regelmatig om.
  • Leg steviger materiaal onderaan de hoop of het vat, zodat de lucht er ook langsonder door kan.

Voor meer informatie over thuiscomposteren kun je terecht op de website van Vlaco (www.vlaco.be).

Doe-het-zelf

We gebruiken vaak allerlei producten om klusjes in en rond het huis op te knappen. Veel van deze producten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS). Deze zijn schadelijk voor het milieu en onze gezondheid en verspreiden bovendien een niet zo aangename geur. Die is je wellicht bekend van verven die oplosmiddelen bevatten en verdunningsmiddelen zoals white spirit.

  • Kies voor watergedragen natuurverven: die zijn milieuvriendelijker, bevatten geen VOS en geven weinig hinderlijke geuren af.
  • Waterverdunbare verf (acrylverf) en hybrideverfen bevatten relatief weinig VOS.
  • Indien geen natuurverf beschikbaar is, kies dan voor een verf met een Europees ecolabel.
  • Vermijd de klassieke alkyd- of terpentineverven.
  • Ook white spirit, thinner, wasbenzine en andere oplosmiddelen bevatten VOS. Vermijd het gebruik van die oplosmiddelen na het verven.

Extra info over milieuvriendelijk schilderen:

  • www.milieuadvieswinkel.be (kijk bij bouwmaterialen – schilderwerken)
  • www.ovam.be (kijk bij publicaties: downloads – milieuvriendelijk consumeren: 10 productgroepen kritisch bekeken)

Overige

Ook andere huishoudelijke activiteiten kunnen soms geurhinder opleveren. Maar ook hier is er meestal vrij gemakkelijk iets aan te doen:

  • Reinig regelmatig je kippenhok, hondenren enz.
  • Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.
  • Zorg dat je afval niet te lang buiten staat en sluit de zak of container steeds goed af.
  • Bewaar je keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt.
  • Giet geen afvalstoffen in de riool.
  • Richt indien mogelijk de afvoer van je  dampkap weg van de buren.
  • Controleer regelmatig uw brandstoftank, ook lekken kunnen voor geurhinder zorgen.

Tot slot

We staan allemaal snel aan de klaagmuur als we hinder van anderen ondervinden. Maar misschien moeten we eerst even naar onze eigen situatie kijken. Ongetwijfeld vind je in bovenstaande tekst heel wat situaties waar je – zonder het altijd te beseffen - zelf als hinderbron optreedt of optrad. Met de opgegeven tips kun je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk geurhinder veroorzaakt. Niet alleen je buren zullen je dankbaar zijn, maar ook het leefmilieu en je gezondheid worden er beter van!

Maak een afspraak