Burenhinder

Verdorie, ik hoor de buren!

Geluidshinder of lawaai is een belangrijk probleem dat onze levenskwaliteit sterk vermindert. Lawaai van buren is, na wegverkeerslawaai, de meest voorkomende vorm van geluidshinder in Vlaanderen.

Geluidsoverlast kan aan de basis liggen van gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

Stoor je je aan buurgeluiden, of vinden de buren dat je teveel lawaai maakt? In beide gevallen kan een verhelderend gesprek in een ontspannen sfeer een uitkomst bieden. Met meer begrip voor elkaar en enkele eenvoudige maatregelen is het overlastprobleem meestal snel opgelost.

Hou niet alleen rekening met de geluidssterkte, maar ook met de frequentie, de tijdsduur en het tijdstip waarop je luidruchtige activiteiten uitvoert. Zo vinden veel bewoners het aanvaardbaar om doordeweeks vanaf 8 uur geluid te horen, maar op zondag wil men liever langer van de rust genieten. Hou ook rekening met de studenten in je buurt door tijdens de examenperiode luidruchtige activiteiten te beperken.

Hier geven we je tips om geluidsoverlast door muziek en contactgeluiden te vermijden.

Muziek

Draai je muziek, zet die dan niet te hard en doe het op een aanvaardbaar tijdstip. Deze tip geldt zeker als je muziek speelt in je tuin, maar ook binnenshuis kan je muziek de buren hinderen. Houd ramen en deuren dicht en laat de bassen niet de hogere tonen wegdrukken. Zet eventueel een koptelefoon op.

Als je een muziekinstrument bespeelt, overleg dan met je buren op welk tijdstip je hen het minste stoort. Doe, tijdens het spelen, ramen en deuren dicht.

Speel je piano? Dan kun je onder de poten trillingsdempers plaatsen.

Een elektrisch versterkt instrument kun je aansluiten op een koptelefoon. Met een koptelefoon kun je oefenen zonder hinder te veroorzaken.

Spreek samen af op welk tijdstip en hoelang muziek geen probleem is en op welke plek de apparatuur het beste kan staan. Bijvoorbeeld zo ver mogelijk bij de woonkamer of slaapkamer van de buren vandaan.

Doe eventueel samen een luisterproef om de aanvaardbare geluidssterkte te bepalen van tv, stereo, enz.

Door je buren op de hoogte te brengen van geplande feestjes (je kunt hen natuurlijk ook uitnodigen!), kun je reeds veel problemen vermijden. Zet de muziek ook nooit zo hard dat je het geluid moet overschreeuwen.

Contactgeluiden

De grootste boosdoeners bij contactgeluiden zijn harde vloeren. In combinatie met hard schoeisel is geluidshinder zelfs bij normaal woongedrag onvermijdelijk. De enige oplossing is om binnenshuis pantoffels te dragen of op sokken te lopen.

Viltdopjes onder de poten van stoelen en tafels voorkomen hinderlijke schuifgeluiden.

De trap op rennen is ook een bron van burenlawaai. Doe het rustig aan en plak halfronde traptapijttegels op de houten tegels. Knallende deuren kunnen worden voorkomen door viltstrookjes of schuimrubberen tochtstrips in de deurstijl te plakken.

Ook een klemmende deur is irritant: stel de scharnieren bij om het klemmen te verhelpen.

Hou huishoudelijke apparaten zoals (vaat-)wasmachines vrij van woningscheidende wanden en zet ze op speciaal daarvoor bestemde rubberen doppen of tegels.

Doe-het-zelf

Bij bepaalde klussen zoals timmeren, boren, het gras maaien of bomen snoeien is lawaai onvermijdelijk. Probeer de overlast zoveel mogelijk te beperken door dit op redelijke tijden te doen of door hierover goede afspraken te maken met je buren.

Let bij de aankoop van nieuw gereedschap ook op het geluidsniveau van het apparaat. Sinds 3 januari 2002 moeten fabrikanten van zo’n 60 soorten gereedschap d.m.v. een etiket vermelden hoeveel geluid het toestel maakt wanneer het wordt gebruikt. Het gaat om grasmaaiers, grastrimmers, heggenscharen, bladblazers en –zuigers, verticuteermachines, houthakselaars, waterpompen, kettingzagen en hogedrukreinigers.

Dit etiket is in de hele Europese Unie ingevoerd en vermeldt het LWA, het geluidsvermogensniveau, uitgedrukt in decibel (dB).

Hoe hoger het vermeld getal, des te meer lawaai.

Gereedschap met een aanduiding van 95-100 dB is over het algemeen redelijk rustig. Hinder kan natuurlijk toch optreden wanneer het gereedschap wordt gebruikt tijdens rustige uren of in een rustige omgeving.

Huisdieren

Vooral blaffende honden en kraaiende hanen zorgen regelmatig voor geluidshinder.

Honden blaffen omdat ze bang of opgewonden zijn, om te communiceren of ter markering van hun territorium.

Een goede verzorging door het baasje, zoals de voeding en voldoende aandacht, kan veel verhelpen. Vaak gaan honden janken en blaffen als het baasje van huis is, zeker wanneer er iemand aan de deur komt. Laat je hond dus zo min mogelijk alleen. Als de hond toch alleen blijft, geef hem dan voldoende bezigheden, bvb. wat speeltjes. Weet ook dat elk ongewenst gedrag van je hond kan afgeleerd worden. Vraag hiervoor advies aan ervaren hondeneigenaars of een hondenvereniging.

Ook over kraaiende hanen in een woonwijk wordt veel geklaagd. Toch kun je hier eenvoudige maatregelen tegen nemen. Een goed geïsoleerd nachthok kan al een groot deel van het lawaai wegnemen. Is dit niet afdoende, overweeg dan om het hok te verduisteren. Door blinden voor de ramen te installeren kan men een haan voor de gek houden. Probeer in ieder geval met klagende buren in contact te blijven en houd de zaken bespreekbaar. Toon je goede wil en probeer bovenstaande maatregelen eens uit. Een doosje eieren voor de buren kan ook wonderen doen.

Wetgeving

Het spreekt voor zich dat dialoog tussen buren hinder kan voorkomen of voor een snelle en goede oplossing van geluidshinder kan zorgen. Wanneer echter elke vorm van communicatie is verdwenen, kan gebruik gemaakt worden van een aantal wettelijke instrumenten.

 • Gemeentelijk politiereglement

  Bijna alle gemeenten beschikken over een gemeentelijk politiereglement waarin allerlei gedragingen zijn opgenomen die op hun grondgebied strafbaar zijn. Vaak staan in deze reglementen ook sancties op verschillende vormen van geluidshinder (geluidshinder door huisdieren, nachtlawaai, gebruik van werktuigen, …).

Naargelang de inbreuk kan er strafrechterlijk en/of administratief bestraft worden.

In principe worden inbreuken altijd vastgesteld door een politieambtenaar of hulpagent door middel van een Proces Verbaal (PV). Inbreuken die enkel administratief kunnen worden gesanctioneerd (zoals nachtlawaai), kunnen echter ook door een gemeentelijke ambtenaar vastgesteld worden.

Bij je gemeentebestuur kun je terecht voor het politiereglement dat in jouw gemeente van toepassing is.

 • KB van 24 februari 1977 bepaalt de geluidsnormen van elektronisch versterkte muziek veroorzaakt door particulieren of inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn (bv. cafés). Het geluidsniveau mag in de inrichting de 90 decibel niet overschrijden omwille van de gehoorbescherming van het publiek.

In het KB staan ook geluidsnormen voor de omgeving. In de praktijk betekent dit dat de muziek binnen de omliggende woningen (met gesloten vensters en deuren) niet of nauwelijks hoorbaar mag zijn.

Enkel ambtenaren met een officieel getuigschrift inzake geluidsreglementering zijn bevoegd om geluidsmetingen uit te voeren. Dit kan zowel een politieambtenaar als de milieuambtenaar van je gemeente zijn. De opvolging van inbreuken op deze wetgeving gebeurt op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg.

 • Burenoverlast, waaronder ook lawaai, kan ook via het vredegerecht worden verholpen.
  • Je kunt je buur in verzoening oproepen voor de vrederechter. Wend je hiervoor tot de griffie van het vredegerecht en vraag dat zij je buren oproepen. Je buur is niet verplicht om hier aanwezig te zijn. In dat geval zal de vrederechter ook geen vonnis uitspreken.
  • Als benadeelde buur kun je je ook beroepen op art. 544 BW waarop de zogenaamde evenwichtsleer is gebaseerd. Iedereen moet de normale buurschapsnadelen ondergaan. Van zodra een eigenaar van een onroerend goed hinder veroorzaakt die de gewone maat van burenhinder overschrijdt, verbreekt hij het evenwicht en zal hij een aanvaardbare schadevergoeding moeten betalen. De rechter zal zelf oordelen of er sprake is van overlast.

   De kosten voor dergelijke procedures kunnen al snel oplopen, procedeer dus niet te snel.

Bedenk tenslotte dat als je wilt dat je buren rekening met je houden, je daar van jouw kant ook toe bereid moet zijn.

Een klacht indienen of de stap naar de rechter moet enkel als noodoplossing worden gezien. Als je samen met de buren de praktische tips toepast, kan de hinder in de meeste gevallen tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht worden.

Wees verdraagzaam voor elkaar en toon begrip als je buren door omstandigheden tijdelijk wat luidruchtig zijn. Probeer altijd eerst te praten met je buur. Nodig hem of haar uit voor een tas koffie en bespreek het probleem. Misschien kom je samen tot een oplossing.

Een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend!

Maak een afspraak