Aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren of personen met een handicap

Alle informatie

Reglement van de aanpassingspremie

Technische nota aanpassingspremie

Om senioren en personen met een handicap de mogelijkheid te bieden zolang mogelijk thuis te blijven wonen, wordt een premie toegekend aan de particuliere personen die op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke in hun woning aanpassingen doorvoeren ter bevordering van hun specifieke leefsituatie

Hiervoor moet er wel worden voldaan aan de voorwaarden die in het gemeentelijk reglement zijn gegoten.

Meer info?

Het volledig uitgewerkte subsidiereglement kunt u hier terugvinden. Met al uw verdere vragen en opmerkingen kunt u steeds terecht bij de Woondienst Regio Izegem (Maaike Debruyne) op het nummer 056/67 32 14 of op maaike.debruyne@woondienst.be