Wilsverklaring euthanasie

Maak een afspraak

Omschrijving

Iedereen die handelsbekwaam, meerderjarig of ontvoogd is, kan op voorhand bepaalde zaken regelen betreffende zijn levenseinde in bepaalde omstandigheden. Deze regeling is opgenomen in de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie en de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie.

Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor één vorm van wilsverklaring omtrent euthanasie, namelijk in geval van onomkeerbare coma. Deze wilsverklaring wordt geregistreerd in een databank van de FOD Volksgezondheid.

Voorwaarden

  • Bij het opstellen van de verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn waarvan minstens één van de twee getuigen geen enkel belang heeft bij het overlijden van de verklaarder. Er mag dus maximum één getuige erfgenaam zijn.
  • Er kunnen één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Arts en verplegend personeel kunnen geen vertrouwenspersoon zijn.
  • Alle personen vermeld in de verklaring moeten ze ondertekenen. De ondertekening van de verklaarder, getuigen/vertrouwensperso(o)n(en) moet op dezelfde dag gedateerd zijn.
  • Een afgelegde verklaring blijft onbeperkte geldig (in plaats van de beperkte duur van 5 jaar voor wilsverklaringen opgesteld tot en met 1 april 2020). Je kan wel elk moment je verklaring intrekken.

Hoe?
Maak een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Kosten
De registratie is gratis.

Wat moet je meenemen?
De documenten om in te vullen kun je afhalen bij de dienst burgerzaken of kan je downloaden via www.euthanasiewilsverklaring.be.

Extra informatie:
!Opgelet! Voor wilsverklaringen (oorspronkelijke verklaring of herbevestiging) met een verklaringsdatum vóór 2 april 2020: De wilsverklaring is 5 jaar geldig te rekenen vanaf de datum van de verklaring. Je moet er zelf over waken dat de wilsverklaring herbevestigd wordt als je wilt dat ze geldig blijft. Die herbevestiging kan uitgevoerd worden volgens dezelfde modaliteiten als het opstellen van de oorspronkelijke wilsverklaring: nieuwe papieren verklaring en nieuwe registratie bij de dienst burgerzaken.