Vreemdelingen: opvolging dossier - afgeven documenten

Maak een afspraak

Wat?

Een EU-burger of Zwitserse onderdaan die langer dan drie maanden in België wil verblijven moet een aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlage 19) indienen. Dat kan in het kader van tewerkstelling, studies of andere specifieke redenen zijn.

EU-burgers of niet-EU-burgers die langer dan drie maanden in België willen verblijven op basis van gezinshereniging met een partner, ouder, kind of eventueel ander familielid, moeten ook een aanvraag indienen door middel van een bijlage 19 of 19ter.

Binnen de drie maanden na het indienen van de aanvraag moet de EU-burger of niet-EU burger in vele gevallen nog bewijzen binnenbrengen: bijvoorbeeld contracten, loonfiches, bewijs van inschrijving aan hogeschool of universiteit, attest van ziekteverzekering, bewijzen van inkomsten, bewijzen van verwantschap, …

Ook voor bepaalde andere verblijfsaanvragen of procedures is er opvolging vereist. Je krijgt bij de aanvraag een opsomming van de documenten die binnengebracht moeten worden en een bepaalde termijn waarbinnen dit moet gebeuren.

Voorwaarden:

Voor wie?

  • EU-burgers en Zwitserse onderdanen die reeds een aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlage 19) indienden en aanvullende documenten willen binnenbrengen.
  • EU-burgers en niet-EU burgers die een aanvraag gezinshereniging (bijlage 19 of 19ter) indienden en aanvullende documenten willen binnenbrengen.

Waar?
Dienst burgerzaken – Na afspraak:

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Kosten
Deze dienstverlening is gratis.

Wat moet je meenemen?

  • Nationaal paspoort of identiteitskaart
  • Gevraagde documenten (zie uw bijlage 19, bijlage 19 ter, ...)