Voornaamswijziging

Maak een afspraak

Sedert 1 augustus 2018 is de procedure om de voornaam te wijzigen vereenvoudigd.

Je wendt je tot de dienst burgerzaken van je woonplaats. Er zal gevraagd worden om een verzoekschrift in te vullen.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: maak een afspraak dienst burgerzaken

Kostprijs:

50 euro. Maar hou ook rekening met de kosten voor het vervangen van identiteitskaart en indien van toepassing rijbewijs en internationaal paspoort.

Meer informatie:

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/