Verlies/diefstal vreemdelingenkaart/verblijfsdocument

Maak een afspraak

Wat?

Wanneer je je verblijfsdocument (elektronische vreemdelingenkaart, attest van immatriculatie, kinderpasje, ...) verliest of deze wordt gestolen, doe je hier zo snel mogelijk aangifte van bij de politie. Maak dan een afspraak bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag van een nieuwe kaart.

Hoe?

Maak een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Wat moet je meebrengen?

  • 1 pasfoto conform de ICAO-normen
  • attest van verlies, afgeleverd door de politie

Kosten

A, B en C-kaart kost €23,00.

De EU, F, EU+ en F+-kaart kost €23,00.

Attest immatriculatie kost € 10,00.

Kinderpasje kost €2,00.