Verlies/diefstal reispas

Maak een afspraak

Niets zo irritant als te moeten vaststellen dat je waarschijnlijk jouw reispas (internationaal paspoort) bent verloren of gestolen.

Stap 1

Bij verlies of diefstal  van je reispas bel je best zo snel mogelijk naar DOCSTOP: 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123. Je reispas wordt dan onmiddellijk geblokkeerd om misbruik te voorkomen.

Pas op: kijk alles goed na, want dit is onomkeerbaar. Eens geblokkeerd, altijd geblokkeerd.

Stap 2

Als je een nieuwe reispas wil aanvragen, ga je eerst langs bij de politie om aangifte te doen van verlies/diefstal. De politiediensten maken daarvan een proces-verbaal op. Daarna kan je een afspraak maken bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag van je reispas. 

Mogelijkheden voor aanvraag:
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Wat moet je meebrengen?

  • Één recente kleurenpasfoto met witte achtergrond (minder dan 6 maand oud) die voldoet aan de strenge ICAO-normen. (Denk er bvb. aan een neutrale gezichtsuitdrukking te hebben op de foto: mond gesloten, geen glimlach).
  • Je identiteitskaart.
  • Je vorige reispas (in voorkomend geval).
  • Attest van de politie van verlies of diefstal van je reispas.

Duur van de aanvraag

  • Normale procedure: 1 week (dag van de aanvraag niet inbegrepen).
  • Spoedprocedure: aanvraag ingediend vóór 15u00 kan geleverd worden binnen de 24 uren (werkdag) bij de dienst burgerzaken.
  • Superdringende procedure: 4,5 uur na de aanvraag van de reispas aan het loket van de dienst burgerzaken of in Brussel zelf, kan de burger de reispas afhalen in Brussel. Om dit dezelfde werkdag te kunnen doen, moet de aanvraag vóór 15u30 worden doorgestuurd.

Geldigheidsduur reispassen

+18 jaar: 7 jaar
- 18 jaar: 5 jaar

Kosten

Reispas volwassenen, normale procedure

€ 80,00

Reispas volwassenen, spoedprocedure

€ 250,00

Reispas volwassenen, superdringende procedure

€ 310,00

Reisdocument vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, normale procedure

€ 76,00

Reisdocument vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, spoedprocedure

€ 240,00

Reisdocument vluchtelingen en staatlozen, superdringende procedure

€ 300,00

Reispas minderjarige, normale procedure

€ 45,00

Reispas minderjarige, spoedprocedure

€ 215,00

Reispas minderjarige, superdringende procedure

€ 275,00

Reisdocument minderjarige vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, normale

€ 51,00

Reisdocument minderjarige vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, spoed

€ 215,00

Reisdocument minderjarige vluchtelingen en staatlozen, superdringende

€ 275,00

Reispas, 64 bladzijden (dubbel), normale procedure

€ 260,00

 

Extra informatie
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/