Verlies/diefstal identiteitskaart/Kids-ID

Maak een afspraak

Bij verlies/diefstal/vernietiging van eID/Kids-ID bel je best zo snel mogelijk naar DOCSTOP: 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123.

De elektronische functies van je kaart worden direct ingetrokken.

Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken van de gemeente. Je kaart wordt dan volledig geannuleerd en er wordt een attest opgemaakt dat de identiteitskaart tijdelijk vervangt (1 maand).

Dit attest is echter NIET geldig voor reizen naar het buitenland.

De aanvraag voor een nieuwe eID/Kids-ID kan onmiddellijk opgestart worden. Hiervoor heb je het volgende nodig:

  • Bijlage 6 - 12: attest van verlies/diefstal/vernietiging (wordt ter plekke aangemaakt door de dienst burgerzaken, als je dat nog niet hebt ontvangen)
  • Een pasfoto van maximum 6 maanden oud die voldoet aan de ICAO-normen (geen foto nodig als je verloren/gestolen identiteitskaart minder dan 6 maanden oud was)
  • Verschuldigd bedrag (zie bedrag hieronder)

Mogelijkheden voor aanvraag:
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Kosten normale procedure

  • Identiteitskaart: 25 euro (bij voorkeur te betalen met bancontact) ==> blijft hetzelfde
  • Kids-ID: 8 euro ==> vanaf 1 januari 2024 à 9 euro

Extra informatie